اولین پیش نویس استاندارد ایزو در زمینه جوامع پایدار به مرحله پیش نویس کمیته رسید


IEC IRANایزو 37101 که شامل مجموعه ای از الزامات، دستورالعمل ها، ابزارها و روش های حمایتی در زمینه توسعه پایدار در جوامع می باشد، به مرحله پیش نویس کمیته (CD) رسید.

این پیش نویس استاندارد به گونه ای طراحی گردیده تا به همه جوامع در برناه ریزی برای پایداری، هوشمندی و انعطاف پذیری کمک کرده، مشارکت جوامع در توسعه پایدار را ارتقا بخشیده و عملکردشان را در این حوزه ارزیابی نماید.

نسخه پیش نویس کمیته ISO 37101 را می توانید اکنون خریداری کنید، این نسخه با ویدئوی کوتاهی همراه است که به شرح خلاصه استاندارد می پردازد.

مرحله CD اولین مشاوره در زمینه تدوین استاندارد (یا بازنگری آن) می باشد، بدین مفهوم که اعضای ایزو که برای مشارکت در تدوین استاندارد انتخاب شده اند تا 26 آگوست می توانند نظرات خود را در مورد آن اعلام نمایند.

ویدئوی مذکور در سایت ایزو به نشانی www.iso.org قابل مشاهده می باشد. در این ویدئو آقای Bernard Leservoisier دبیر کمیته فنی تدوین کننده این استاندارد صحبت کرده است.

 منبع: سایت ایزو

 مترجم:‌ پریسا فقیهی