ISO Focus 2015


IEC News

اولین شماره مجله ایزوفوکوس سال 2015 منتشر شد. در شماره ژانویه- فوریه 2015 برخی از سوالات پیرامون رایانش ابری مطرح شده اند. استفاده از رایانش در حال افزایش است و تا سال 2016 این رشد بخش عمده ای از فناوری اطلاعات را به خود اختصاص خواهد داد.

بی شک امروز رایانش ابری یکی از داغترین، پربحث ترین و پراشتباه ترین موضوعات حوزه فناوری اطلاعات است. این مفهوم انقلابی طی دهه اخیر ابعاد غیرمنتظره ای یافته و از سوی دولت ها و سازمان های بخش خصوصی به عنوان فناوری تغییر دهنده بازی شناخته شده است.

در این شماره می خوانیم:

منبع: سایت ایزو

مترجم:‌ پریسا فقیهی