Get our toolbar!
برای دسترسی آسان به امکانات
و
اخبار وب سایت لطفا نوار ابزار
  فوق را نصب نمائید

نمونه گواهینامه ای ایی سی

بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


  • Today Visit: 280
  • Yesterday Visit: 740
  • Week Visit: 8324
  • Month Visit: 38058
  • Years Visit: 616918
  • Total Visit: 1825745


EUROPEAN  CERTIFICATION  GROUP
New Logo/ Trade Mark for European Certification Group

کنترل کیفیت آماری در آزمایشگاه

مدت دوره: ۱۶ساعت هدف دوره:                  - شناخت اصول و فنون کنترل کیفیت در مراکز آزمایشگاهی                  - توانایی بکارگیری ابزارهای آماری و کنترل کیفیت                  - توانایی کار با نرم افزار  MINITAB16برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج آزمون مخاطبین دوره:                  - مدیران و کارشناسان آزمایشگاه ها                  - مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت در مراکز تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی پیشنیاز دوره:

                 - آشنایی با مقدماتی با آمار و ابزار اندازه گیری

                 - حداقل تحصیلات کارشناسی

محتوای دوره:

                 - آشنایی با مفاهیم پایه آماری و کنترل کیفیت در آزمایشگاه

                 - کنترل توزیع نتایج آزمون (میانگین و واریانس) با استفاده از هیستوگرام

                 - کنترل نرمال بودن توزیع نتایج آزمون

                 - بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری (Correlation)

                 - آشنایی با نرم افزار Minitab

                 - محاسبه پارامترهای آماری در Minitab

                 - بررسی ارتباط خطی بین دو کمیت اندازه‌گیری در Minitab

                 - بررسی نرمال بودن نتایج آزمون در Minitab

                 - اصول آماری نمودار کنترل (انواع تغییرات، منحنی نرمال، تئوری حد مرکزی، اصول اولیه آماری نمودارهای

                    کنترل حالت‌های خارج از کنترل و مفهوم تحت کنترل بودن نتایج آزمون)

                 - رسم نمودارهای کنترل کیفی برای مشخصههای کمی (رسم نمودارهای XBAR-R، XBAR-S و I-MR)

                   در Minitab

                 - رسم نمودار Pareto در Minitab

                 - رسم نمودار علت و معلول در  Minitab

                 - مقایسات آماری نتایج آزمون(T-Test, F-Test, ANOVA) در  Minitab

                 - تحلیل نتایج مقایسات بیین آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ASTM E691:2011

                 - تحلیل نتایج آزمون‌های کفایت تخصصی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17024:2010

                 - بررسی توانایی و آنالیز سیستم اندازه‌گیری (MSA)

                 - محاسبه شاخص Cgk و Cg

                            - تعیین دقت آزمون Repeatability & Reproducibility))

                           - تعیین صحت آزمون (Bias, Linearity, Stability)

 
Training1 150x121 کنترل کیفیت آماری در آزمایشگاه

درخواست خدمات آموزشی

pdf کنترل کیفیت آماری در آزمایشگاهprint کنترل کیفیت آماری در آزمایشگاه
share save 171 16 کنترل کیفیت آماری در آزمایشگاه

اطلاعیه مهم

با توجه بهره برداری برخی افراد سود جو از اسامی و علائم شرکت ای ایی سی (IEC) و معرفی خود به عنوان نماینده این موسسه و ایجاد مشکل برای مشتریان و متقاضیان ای ایی سی، از تمامی متقاضیان و مشتریان درخواست می گردد برای اطمینان از صحت اطلاعات، مدارک و درخواستهای اعلام شده از سوی سایر اشخاص صرفا با تلفن ها، نمابر و یا ایمیل زیر تماس حاصل نموده و موارد را به اطلاع این دفتر برسانید. تلفن: 44001698 | 44001699 | 44050841 | 44050842 | 44017202 | 44017203 | 44040159 نمابر: 44066502 پست الکترونیک: info@ieciran.ir بکارگیری عناوینی مانند موارد اشاره شده زیر در غبر از این وب سایت و یا توسط سایر اشخاص جهت بهره برداری در اسناد و مدارک به عنوان نماینده انحصاری یا دفتر غیر مجاز بوده و دارای پیگرد قانونی می باشد.

Independent European Certification

European Certification Group

IEC

EC

ECG