پيش نويس استاندارد ISO 9001 براي فروش آماده است


در حال حاضر، مي توان پيش نويس كميته (CD) بازنگري شده ISO 9001 را از طريق فروشگاه اينترنتي ايزو به قيمت 38 فرانك سوئيس، تهيه نمود. در حالي كه هنوز اين مدرك در مرحله پيش نويس بوده و ممكن است محتواي آن تغيير كند، اين امكان را فراهم مي سازد كه نگاهي به تغييرات پيشنهاد شده داشته باشيد.براي مثال، پيش نويس استاندارد، ساختار عمومي جديد براي همه استانداردهاي سيستم مديريت را پيشنهاد مي كند كه در صورتيكه از بيش از يك استاندارد سيستم مديريت استفاده مي كنيد، كار را در نهايت براي شما آسانتر مي سازد. دبيركل ايزو، راب استيل، در توضيح اين مطلب گفت:‌ “ما مي دانيم كه علاقمندان بسياري، تدوين استاندارد ISO 9001 را دنبال مي كنند. بنابراين ما تصميم گرفتيم امكان دسترسي به پيش نويس اين استاندارد را به گونه اي مهيا نمائيم كه كاربران بتوانند سمت و سوي بازنگري را ملاحظه كنند.”

مرحله پيش نويس كميته چيست؟

مرحله پيش نويس كميته بخشي از فرايند رايزني ايزو مي باشد. در اين مرحله، كشورهاي عضو ايزو كه براي شركت در تدوين استاندارد انتخاب شده اند، مي توانند در زمينه مدرك اظهار نظر كنند. اين پيشنهادات و نظرات، فرايند بازنگري را به پيش برده و در انتها به تدوين پيش نويس يك استاندارد بين المللي منجر مي شوند كه پس از آن در معرض اظهارنظر عمومي، كه احتمالاً در نيمه اول سال 2014 خواهد بود، قرار خواهد گرفت.

انتظار مي رود بازنگري نهايي در اواخر سال 2015 باشد

پس از نهايي و پذيرفته شدن، پيش نويس منتشر مي شود كه به نظر مي رسد اين امر در اواخر سال 2015 تحقق يابد.

منبع: سايتISO

مترجم:‌ پريسا فقيهي

ويراستار:‌ كيواندخت پيرمحمدي (ISIRI.org)