پمپاژ صرفه جویی در مصرف انرژی به کمک استاندارد جدید ایزو


IEC Newsپمپ ها در هر جایی از پمپاژ آب از چاه آب گرفته تا تزریق سوخت به موتور ماشین یا در خط تولید دارو،  استفاده می شوند. اما در اغلب موارد بیش از مقدار لازم انرژی دریافت می کنند. هدف استاندارد بین المللی جدید تغییر این روند است تا صرفه جویی بیشتری در این سیاره و اقتصاد به همراه داشته باشد.

پمپ ها برای انتقال مایعات در فرایندهای مختلف صنعتی، ساختمانها و حمل و نقل به کار می روند. اما در اغلب موارد میزان انرژی مصرفی جهت انجام نیازهای فرآیند بیش از حد لازم است.

هدف استاندارد ISO/ASME 14414, Pump system energy assessment کاهش مصرف انرژی از طریق کمک به سازمانها در تعیین موثر حداقل میزان انرژی مورد نیاز در پمپهای مختلف است. از این رو، فراهم آوردن تجهیزات لازم برای بهبود عملکرد انرژی، کاهش مصرف و انتشار کربن را به همراه خواهد داشت.

استاندارد ISO/ASME 14414 که با همراهی انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) تدوین شده، الزامات لازم جهت هدایت و گزارش دهی نتایج ارزیابی صورت گرفته از سیستم پمپ را میسر می سازد و نه تنها به تجهیزات امکان اندازه گیری مصرف فعلی انرژی را می دهد بلکه روشهای کاهش مصرف انرژی و بهبود کارایی را شناسایی می نماید.

با تعیین یک تعریف مشخص از ارزیابی، پیوستگی میان سازمانها و کشورها فراهم خواهد شد و عقد قراردادهای انجام خدمات ارزیابی انطباق بسیار آسانتر می گردد.

 منبع: ایزو

مترجم: سعید حسنی