پرهيز از اتلاف مواد غذايي در روز جهاني محيط زيست به مدد استانداردهاي ايزو


هرساله، 3/1 ميليارد تن مواد غذايي به زباله تبديل مي شوند. اين مقدار با ظرفيت كامل توليد كشورهاي جنوب صحراي آفريقا (آفريقاي سياه) برابر مي باشد. “بيانديشيد. بخوريد. ذخيره كنيد.” موضوع روز جهاني محيط زيست سال 2013 (5 ژوئن برابر با 15 خرداد) است، كه هدف آن مبارزه با اتلاف غذا و تشويق همگان براي كاهش “[1]footprint” هر فرد مي باشد. استانداردهاي ايزو مي توانند در دستيابي به اين هدف ما را ياري نمايند. براي توليد غذاي جهان، 25% از سرزمين هاي قابل سكونت كره زمين و ‌70% از آب تازه استهلاك مي شود كه اين بخش مسئول 80% جنگل زدايي و توليد 30% از گازهاي گلخانه اي است، بنابراين كارامدتر ساختن اين بخش از كره زمين بسيار مهم مي باشد. استفاده از استانداردهاي ايزو كارايي را افزايش داده و به كاهش اتلاف غيرضروري از طريق هماهنگ سازي الزامات و بهينه سازي فرايندهاي توليد، كمك مي نمايند.

كدام استانداردها ياري رسان هستند؟

مثال هايي از استانداردهايي كه مي توانند ياري رسان باشند عبارتند از استانداردهاي مديريتي كه فرايند توليد را بهينه سازي مي نمايند، از جمله ISO 9001 (كيفيت)، ISO 14001 (محيط زيست) و ISO 50001 (انرژي). علاوه بر آن، ISO 14051، محاسبه جريان ماده، به كسب و كارها در كاهش فاضلاب و انتشار گازهاي گلخانه اي كمك مي كند و در عين حال عملكرد زيست محيطي را بهبود مي بخشد. استانداردهاي ايزو براي مديريت آب، همچنين باعث ذخيره اين منابع گرانبها مي گردد. استاندارد آتي water footprint[2]، ISO 14046،  به سازمان ها در پيگيري آب مصرفي كمك مي كند. ايزو همچنين استاندارد ISO 16075-1 را در دست تدوين دارد تا استفاده مجدد از فاضلاب را براي آبياري تشويق نمايد. با احتساب اينكه 70% از آب تازه براي توليد غذاي جهان مصرف مي شود، اين موضوع مي تواند تاثير زيست محيطي مهمي داشته باشد. سازمان ها مي توانند به منظور اطلاع رساني در مورد اثرات زيست محيطي از استانداردهاي ISO 14020, ISO 14021, ISO14024 و ISO 14025 در زمينه برچسب گذاري زيست محيطي استفاده نمايند، به گونه اي كه مصرف كنندگان از امكان انتخاب هاي آگاهانه بهره مند گردند. روز جهاني محيط زيست از سوي برنامه زيست محيطي سازمان ملل متحد (UNEP) و سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد (FAO) برنامه ريزي شده است. اين روز فرصتي براي افزايش آگاهي در مورد اثرات زيست محيطي انتخاب هاي غذاييمان بود كه مي تواند ما را در زمينه اخذ تصميمات آگاهانه، قدرتمندتر سازد. گفتني است UNEP و FAO در بسياري از كميته هاي فني ايزو شركت نموده و در تدوين برخي از اين استانداردها مشاركت داشته اند.

 

منبع: سايتISO

 مترجم:‌پريسا فقيهي

ويراستار: كيواندخت پيرمحمدي

_______________________________________________

 [1] ميزان كربن زائد حاصل از توليد غذايي كه مي خوريد. منبع  http://www.whatsyourcarbonfoodprint.org

[2] حجم كلي آب مصرف شده براي توليد كالا و خدمات توسط ساكنان يك كشور- منبع: ‌www.waterfootprint.org