بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


نمونه گواهینامه ای ایی سی

  • بازدید امروز: 660
  • بازدید دیروز: 1150
  • بازدید هفته: 6236
  • بازدید ماه: 22024
  • بازدید سال: 255254
  • کل بازدیدها: 5091457


EUROPEAN  CERTIFICATION  GROUP
New Logo/ Trade Mark for European Certification Group

وزش استاندارد جدید ایزو در نیروگاه های بادی فرا ساحلی

IEC News8 وزش استاندارد جدید ایزو در نیروگاه های بادی فرا ساحلینیروگاه هایی که با انرژی بادی کار می کنند به کسب وکارهای در حال رشد تبدیل شده  و دارای پتانسیل تامین نیازهای جهانی انرژی هستند. اما با توجه به ساختار این نیروگاه ها که در دریا قرار دارند، ساخت آنها با چالش های گوناگونی رو به روست، اما این چالش ها با یک استاندارد جدید در زمینه بنادر و عملیات دریایی برای ساختارهای انرژی بادی فرا ساحلی کمتر شده اند.

با فناوری های جدید به نظر می رسد ظرفیت قدرت بادهای دریایی نامحدود باشد به طوریی که می تواند تا هفت برابر بیش از نیاز انرژی اروپا را تامین نماید. توسعه ساختارهای بادی فرا ساحلی در سراسر جهان گسترده شده است. استاندارد جدید ایزو برای بندر و عملیات دریایی که مرتبط با نیروگاه های بادی در درون دریاست، به ارتقا، بهبود ایمنی و دسترسی آسانتر به این سایت ها کمک خواهند کرد.

استاندارد ISO 29400:2015، کشتی ها و فناوری دریایی- انرژی بادی فرا ساحلی- بندر و عملیات دریایی الزامات جامع و دستورالعمل هایی برای برنامه ریزی و مهندسی بندر و عملیات دریایی را ارائه می کند که شامل کلیه مدارک مرتبط و کارهای لازم برای نصب و نگهداری نیروگاه های فراساحلی است.

این استاندارد شامل طراحی و آنالیز تجهیزات، سیستم ها، ابزار و رویه های لازم برای اجرای بندر و عملیات دریایی، همچنین روش ها یا رویه هایی که برای برای انجام ایمن این امور تدوین شده اند، می باشد.

استاندارد مذکور اولین استاندارد از مجموعه شش تایی است که توسط کمیته فنی ISO/TC 8 تدوین شده است و هدف آن دستیابی به سطح بالای اطمینان در طراحی و اجرای قطعات و سیستم های درگیر در پشتیبانی و عملکرد انرژی بادی فراساحلی است.

 منبع: سایت ایزو

 مترجم:‌ پریسا فقیهی

pdf وزش استاندارد جدید ایزو در نیروگاه های بادی فرا ساحلیprint وزش استاندارد جدید ایزو در نیروگاه های بادی فرا ساحلی
share save 171 16 وزش استاندارد جدید ایزو در نیروگاه های بادی فرا ساحلی

:::::::::: تماس با ما :::::::::: :::::::::: درخواست خدمات :::::::::: :::::::::: خدمات ارزیابی :::::::::: :::::::::: اعتبار دهی ::::::::::


Copyright © 2012, Pajouhesh Industrial Services Processing Co. All Rights Reserved.

شماره نمابر جدید : 42693380 21 98+