هشدار فراخواني- يك پيام براي همه


 

آب بسيار داغ را داخل ليوان مي ريزيد و منفجر مي شود. تلفن خود را به برق وصل مي كنيد و سيم معيوب باعث آتش سوزي مي شود. خطاهايي كه در طي فرايند توليد رخ مي دهند يا تفاوت در آئين نامه ها مي توانند منجر به توليد محصولاتي شوند كه بايد از بازار جمع آوري شده يا مصرف كنندگان را در معرض خطر قرار دهند. هرچه محصولاتي كه در كشورهاي ديگر توليد مي شوند، راه خود را به قفسه هاي فروشگاه هاي محلي بيشتر باز كنند، اهميت يكسان سازي رويه هاي مربوطه و اشتراك اطلاعات فراخواني محصول كه از طريق آن كشورها از مصرف كنندگان در جاي جاي جهان محافظت مي نمايند،‌ بيشتر آشكار مي شود.

به منظور حمايت از تلاش هاي كشورها در مسير دستيابي به اين هدف،‌ ايزو به تازگي استانداردي را منتشر نموده كه به سازمان ها در متابعت از آيين كارهاي هماهنگ شده در مواقع فراخواني محصول، كمك مي نمايد:‌

استاندارد ISO 10393:2013، با عنوان فراخواني محصولات مصرفي- دستورالعمل براي تامين كنندگان:

·         اقدامات مربوط به فراخواني را در سراسر جهان همتراز مي كند

·         يك زبان جهاني را براي فراخواني محصول ارائه مي نمايد

·         مجموعه اي از دستورالعمل هاي رفتاري را براي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به صورت يكسان به وجود مي آورد

·         از مصرف كنندگان حمايت مي كند

اين استاندارد راهنمايي عملي را براي تامين كنندگان در زمينه فراخواني محصولات مصرفي و ديگر اقدامات اصلاحي نظير استرداد وجه، بازسازي، تعمير، جايگزيني، اطلاعيه هاي عمومي و در دسترس ارائه مي نمايد. همچنين اطلاعات و ابزارهاي ديگري را فراهم مي كند كه تامين كنندگان مي توانند در تهيه يك برنامه فراخواني معتبر و مستند از آنها استفاده نمايند تا:‌

·         در اجراي فراخواني هاي به موقع و مقرون به صرفه، ياري رسان ايشان باشد

·         ريسك هاي قانوني و تكراري را به حداقل رساند

·         خطرات بهداشتي يا ايمني را براي مصرف كنندگان تقليل دهد

انگيزه اوليه

استاندارد ISO 10393 توسط كميته پروژه ISO/PC 240، با عنوان فراخواني محصول تدوين شده است. مشاركت كنندگان در اين تدوين مجموعه مناسبي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نظير استراليا، كانادا، شيلي، چين، ژاپن، مالزي، روسيه و ايالات متحده آمريكا بودند. تلاش ها به منظور هماهنگ سازي اين موضوع با ديگر كميته هاي تدوين كننده استانداردهاي ايمني كالا نظير ISO/PC 243 و ISO/PC 246 صورت پذيرفت.

از ابتدا، حمايت از مصرف كننده در سطح جهاني عامل و انگيزه اصلي در تدوين اين استاندارد بود. همه ما نسبت به گستردگي كسب و كارهاي محلي در بازار جهاني و مزيت رقابتي ويژه اي كه مطابقت با استانداردهاي جهاني مي تواند به موسسين شركت ها عرضه نمايد، واقف هستيم. ما به دستورالعمل هاي بين المللي كه هر كسب و كاري در هر كشوري مي تواند آنرا اجرا نموده و از آن پيروي نمايد، نياز داريم.

ويژگي هاي كليدي ISO 10393

چهار ويژگي كليدي ISO 10393 بر اجرايي و موثر بودن اين استاندارد تاكيد دارند:‌

·         اين استاندارد براي همه محصولات مصرفي به جز مواد غذايي، داروها و خودرو ها قابل اجراست و به قوانين محلي نيز پايبند است تا از هرگونه تضاد و كشاكش با قوانين و استانداردهاي محلي اجتناب نمايد

·         به همراه استاندارد ISO 10377، ايمني كالاي مصرفي- دستورالعمل هايي براي تامين كنندگان، استاندارد ISO 10393 به توليد كنندگان از مرحله طراحي تا توزيع، يا مرحله پيش بازار تا بعد از بازار (تصوير 1) نقشه راه را ارائه مي نمايد.

·         استانداردهاي مرتبط را كه در بسياري از كشورها موجود هستند، به يك مجموعه واحد از دستورالعمل هاي استاندارد جهاني تبديل مي كند

·         اقدامات بهينه جهاني را به منظور تهيه دستورالعمل هاي به روز و پيشرو، گردآوري مي نمايد

استاندارد ISO 10393 دستورالعمل هايي را براي همه، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه فراهم نموده و از طريق ارائه نقشه راه به سازندگان، به رقابت ايشان كمك مي كند.

در حال حاضر ايمني محصول مي تواند دقيقاً‌ از مرحله طراحي محصول “طراحي” شود. در صورتي كه موضوع ايمني در ميان باشد، سازندگان قادر خواهند بود تا قبل از فراخواني محصول، به دستورالعمل ها مراجعه نمايند. علاوه بر آن،‌ استاندارد ترويج كننده ثبات در رويه ها است، بنابراين در صورتي كه موضوع مربوط به ايمني در كشور ديگري رخ دهد، دستورالعمل هاي يكسان در همه جا قابل اجرا خواهند بود. استاندارد مذكور همچنين به شركت ها كمك مي كند تا امحا محصولات معيوب خود را به روشي امن تر كه به محيط زيست آسيب نرساند،‌ انجام دهند.

تاثير ISO 10393

اين استاندارد جديد، سه مزيت عمده دارد:

·         صرفه جويي در زمان و هزينه ها با يكسان سازي استانداردها و رويه ها

·         كمك به سازمان ها در حفظ اعتبار نام تجاري در مواقعي كه موضوعات مربوط به ايمني محصول وجود دارد

·         بهبود ارتباطات بين المللي در ميان كشورهاي تجارت كننده

استاندارد ISO 10393 به توليد كنندگان در مديريت امر فراخواني محصول در سطوح محلي، منطقه اي و جهاني كمك خواهد نمود. اين استاندارد جديد يكساني بيشتري را از طريق نظامنامه فراخواني و ايمني محصول در سطح عمومي مقدور مي سازد. به نوبه خود، اين موضوع به استانداردهاي هماهنگ شده در زمينه حمايت از مصرف كننده در تجارت جهاني منتج خواهد شد. يك زبان مشترك و يك مجموعه مشترك از دستورالعمل ها براي ايمني محصول و اقدامات فراخواني به وجود مي آيد كه بين همه نيز مشترك خواهد بود.

اثرات مفيد

با پيش رفتن اين پروژه، اميد است با پذيرش استاندارد ISO 10393 از سوي كشورها، شاهد تغييرات در استانداردهاي ملي باشيم. اين امر به اين دليل اتفاق خواهد افتاد كه توليد كنندگان و سياست گذاران علاقمند به كاهش زمان و پول هزينه شده براي موضوعات مربوط به ايمني و فراخواني محصول مي باشند و در نهايت، ISO 10393 به كاهش و حل معضلات تجاري در بين كشورها كمك خواهد نمود.

منبع: سايتISO

مترجم:‌ پريسا فقيهي

ويراستار: كيواندخت پيرمحمدي