نسخه جدید استاندارد ایزو 14001


نتایج یک نظر سنجی که در خصوص استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 با هدف بررسی فواید فعلی و محتوای آتی آن صورت گرفت، حقایق جالبی را آشکار ساخت. از میان 5 هزار پاسخ دریافت شده، کاربران از تحقق الزامات قانونی و بهبود عملکردی زیست محیطی این استاندارد ابراز رضایت نموده، اما در عین حال تاکید داشتند که در نسخه آتی باید تمرکز مشخص تری بر جلوگیری از آلودگی، بازده اکو سیستم” و چرخه حیات انجام پذیرد.

پاسخ ها از سازمان های 110 کشور دریافت شد که سیستم اکثر آن ها براساس این استاندارد پی ریزی شده است و 46 درصد از پاسخ دهندگان را کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. کمیته فنی ایزو ISO/TC 207/SC1 مسئول برگزاری این نظر سنجی بود که به 11 زبان دنیا صورت گرفت.

رئیس کمیته فرعی 1، کمیته فنی 207 ایزو Anne-Marie-Warris می گوید “سطح پاسخ ها شگفت انگیز بود و جزئیات به گونه ای بود که امکان نوشتن استانداردهایی را در زمینه مرتبط برای کارشناسان فراهم می کرد.”

طبق نظر Lisa Greenwood از موسسه فناوری Rochester که نظر سنجی فوق را انجام داده “هدف، دستیابی به درکی بهتر از آنچه مردم به عنوان منافع ایزو 14001 و آگاهی از بخش هایی که نیاز به بهبود دارند، بود. برای مثال 70 تا 80 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که الزامات قانونی و بهبود عملکرد زیست محیطی یک سازمان با به کار گیری این استاندارد تحقق می یابد. همچنین بهبود تصویر عمومی سازمان با استقرار استاندارد ایزو 14001 از فوایدی است که بسیار بر آن تاکید شد. از سوی دیگر نتایج حاکی از آنست که فرصت های بالقوه برای درگیر ساختن بیشتر ذی نفعان و تامین کنندگان وجود دارد.”

مهمترین موضوعاتی که توجه بیشتری را به خود جلب کرده، کاهش و کنترل آلودگی، راهبردهای استفاده موثر از منابع و کاهش ضایعات و شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی مربوط به چرخه حیات محصولات و خدمات، می باشند.

نظر سنجی نشاندهنده آنست استاندارد ایزو 14004 که برای کمک به درک بهتر سازمان ها در هنگام استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی طراحی و تدوین شده است، به وسعتی که کمیته انتظار داشته، مورد استفاده قرار نگرفته است.

Per Arne Syrrist، هماهنگ کننده گروه بازنگری ایزو 14004 اظهار می دارد “چالش اصلی ما در نسخه آتی 14004 فراهم نمودن دیدگاه عمیق تری در زمینه مدیریت زیست محیطی برای طیف گسترده ای از کاربران است. نظر سنجی نشان داد که مردم آنقدرها که فکر می کنند در خصوص منابع آگاهی ندارد.”

در حال حاضر استاندارد ایزو 14001 در مرحله پیش نویس کمیته (CD) بوده و اعضای گروه مسئول بازنگری آن در ماه مه آتی در پاناما گرد هم می آیند تا با بررسی پیشنهادات دریافت شده، نسخه جدیدی که برآورنده نیازهای عموم باشد را تدوین نمایند. نسخه بازنگری شده این استاندارد در نیمه سال 2015 منتشر خواهد شد.

منبع: سایت ایزو

مترجم: کیواندخت پیرمحمدی(isiri.org)