منافع صدور گواهینامه


منافع صدور گواهينامه

منافع زيادي براي دريافت يك گواهينامه اعتباردهي شده توسط DSM از طريق IEC Ltd . وجود دارد اين مزايا شامل رسميت وشناخت بين المللي ، ارتقاء روابط تامين كننده و مشتري و كاهش هزنيه هاي بالقوه در داخل سازمان شما است.

شركت ها در هر اندازه ای مي توانند بطور قابل توجهي از گواهينامه IEC Ltd براي سيستم مديريتي كه خودشان انتخاب كرده اند سود ببرند. دليل اصلي اينكه چرا شركتها گواهينامه ISO  خود را با IEC Ltd پيگيري مي كنند به شرح زير است:

       – بهبود فرآيندهاي سازماني

       – بهبود قابليت هاي تجاري شما در مناقصات وانعقاد قرارداد

       – افزايش كيفيت محصولات يا خدماتي را كه شما ارئه مي دهيد.

       – كمك به بازاريابي بواسه يك سيستم مديريتي كه در سطح جهان شناخته شده است.

       – بهبود كنترل هاي مديريتي

       – بهبود در خدمات مربوط به مشتريان

       – افزايش سهم بازار شما.

 

فرصتهاي جديد

مراجع صدور گواهينامه در طي فرآيند صدور گواهينامه دانش  را به سازمان شما مي آورند و اين به شناسايي فرصتهاي جديدمنجر می شود كه در گذشته تشخيص داده نشده است.

 

حفظ پول

زمانيكه شما يك مرجع صدور گواهينامه اعتبار دهي شده توسط DSM را بكار مي گيريد در واقع شما در حال خريد تخصص فني ودانش هستيد. بكارگيري يك مرجع صدور گواهينامه كه اعتباردهي شده نيست ريسك داشتن سيستمي كه نامناسب است و هزينه هاي غير ضروري و غير موثر دارد را تداوم مي بخشد. درحقيقت يك مرجع صادر كننده گواهينامه اعتباردهي شده مي تواند براي شما ومشتريانتان تطابق با استانداردهاي بين المللي را بصورت تضمين شده فراهم آورد ودر ضمن ريسك داشتن صدور گواهينامه مجدد را در برنخواهد داشت.

 

حداقل ساختن ريسك

يك از دلايل اصلي كه شركتها به دنبال ثبت ISO 9001 هستند عبارتست از افزايش رقابت پذيري و تامين سفارشات جديد بوسيله اثبات اينكه براي هدف مورد نظر مناسب است وتوانايي لازم را دارد . در هر صورت اگر صدور گواهينامه توسط يك مرجع اعتباردهي  نشده صورت پذيرفته باشد،‌ شما ممكن است باز هم در مناقصه رد شويد. به عنوان مثال زمانيكه يك وزارت خانه به يك تامين كننده اي كه گواهي نامه ISO 9001  دارد، نياز داشته باشد، ترجيح مي دهد كه صدورگواهينامه آن تامين كننده توسط مرجعي صورت گرفته باشد كه بوسيله  یک مرکز اعتبار دهي بین المللی تائید شده باشد.

 

 براي پيدا كردن اطلاعات بيشتر درباره منافع صدور گواهينامه اعتبار دهي شده به لينك هاي زير مراجعه نمائيد :

 

       – خدمات اعتباردهي انگلستان www.ukas.org  

         – خدمات اعتبار دهی DSM

       – سازمان بين المللي استاندارد سازي   www.iso.org