بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


  • بازدید امروز: 180
  • بازدید دیروز: 2056
  • بازدید هفته: 9230
  • بازدید ماه: 57986
  • بازدید سال: 1339130
  • کل بازدیدها: 3484557

مشارکت مصرف کنندگان در فعالیت های استاندارد سازی

 مشاركت مصرف كنندگان در فعاليت هاي استاندارد سازياغلب از اهمیت استانداردها برای مصرف کنندگان سخن به میان می آید؛ استانداردها مصرف کنندگان را از ایمنی محصولات مطمئن می سازند و بدون استانداردها زندگی سخت خواهد بود. اما هیچ گاه طرف دیگر این ارتبط، یعنی اهمیت مصرف کنندگان برای استانداردها، مورد توجه قرار نمی گیرد.

کمک به استانداردها برای رفع نیاز مصرف کنندگان

استانداردها مشخصات و ویژگی های محصولات را تشریح می کنند، بنابراین فعال ترین مصرف کنندگان استانداردها را تدوین می نمایند و مهم ترین فواید این امر آنست که محصول نهایی نیازهای خودشان را برآورده می سازد.

استانداردهای بین المللی ایزو توسط کارشناسان در سراسر جهان تدوین می شود.

هدف ایزو این است که نمایندگان طرف های ذینفع در حد امکان در فرایند تدوین مشارکت داشته باشند. برای مثال: مصرف کنندگان، سازمان های مردم محور، (NGOها) و دیگر ذی نفعان.

یک مصرف کننده می تواند به عنوان نماینده مصرف کنندگان در فعالیت های مذکور مشارکت نماید.

چگونه می تواند نماینده مؤثری برای مصرف کنندگان بود؟

به هر حال مشارکت در تدوین استانداردها به عنوان نماینده مصرف کنندگان برای فردی که تا به حال چنین فعالیتی را انجام نداده خالی از اضطراب نیست. به همین دلیل چند سال پیش کمیته ای با عنوان کمیته حمایت از امور مصرف کنندگان در سازمان ایزو تشکیل شد (ISO/COPOLCO). در سال جاری سازمان ایزو تصمیم بر ارایه دوره آموزشی به منظور افزایش کارایی مصرف کنندگان در جهت ایجاد تحول در فرایند استاندارد سازی دارد.

دوره آموزشی مورد نظر مشاوره عملی در خصوص چگونگی ارایه و دفاع از موارد مرتبط با مصرف کنندگان در جلسات تدوین استاندارد، چگونگی تهیه و ارایه موثر گزارش و همچنین اطلاعات جامع در خصوص اهمیت نقش مصرف کنندگان در استاندارد سازی را تشریح می نماید.

منبع:‌ سایت ایزو

مترجم:‌ فاطمه مزینانی

ویراستار:‌ کیواندخت پیرمحمدی(isiri.org)

pdf مشاركت مصرف كنندگان در فعاليت هاي استاندارد سازيprint مشاركت مصرف كنندگان در فعاليت هاي استاندارد سازي
share save 171 16 مشاركت مصرف كنندگان در فعاليت هاي استاندارد سازي