مجله ایزو فوکوس: مارس- آوریل 2014


مجله ایزوفوکوس مارس- آوریل 2014 با عنوان نبوغ تجاری منتشر شد.

با تشدید فشارهای کسب و کار، یک امر مسلم است: موفقیت نه تنها در گرو روش ها و راهبردهای جدید است، بلکه دورنمای جدید استانداردسازی در مورد نحوه ایجاد یک کسب و کار قوی نیز لازم است. این همان تفاوت “نبوغ تجاری” می باشد.

در مجله ایزو فوکوس این ماه، در مورد سه گرایش کسب و کار بحث می شود که در حال تغییر روش اداره شرکت ها و نحوه کمک استانداردها به رشد و بقا این شرکت هاست. 

در این شماره می خوانیم:

-        اخبار اجتماعی

-        تصمیمات بزرگ در مورد داده های عظیم

-        آینده از آن کسانی است که با یکدیگر همکاری می کنند

-        گذشته ها گذشته، حال مهم است

-        چرا انطباق مهم است؟

-        چرا کد مخفف نام کشورها (country codes) معتبر است؟

-        در جستجوی آب

-        قدرت آب

-        خودرو رویایی

-        راه Pernord Ricard

-        مجموعه آنلاین ایزو در مورد کد کشورها

منبع: سایتISO

مترجم:‌پریسا فقیهی

ویراستار: کیواندخت پیرمحمدی(isiri.org)