بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


نمونه گواهینامه ای ایی سی

  • بازدید امروز: 368
  • بازدید دیروز: 1150
  • بازدید هفته: 5944
  • بازدید ماه: 21732
  • بازدید سال: 254962
  • کل بازدیدها: 5091165


EUROPEAN  CERTIFICATION  GROUP
New Logo/ Trade Mark for European Certification Group

مبانی و مستندسازی ایزو ISO/IEC 17025

مدت دوره: ۱۶ساعت هدف دوره:                    آشنایی با الزامات استاندارد و تکنیک مستندسازی سیستم‌های مدیریت آزمایشگاه مخاطبین دوره:                     -  مدیران و کارشناسان آزمایشگاه ها                     -  مدیران و کارشناسان کنترل کیفیت در مراکز تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی پیشنیاز دوره: ندارد محتوای دوره:

      بخش اول : معرفی استاندارد ISO/IEC 17025

                      -  مقدمه ای بر ساختار سازمان ایزو و ای ایی سی                   -  مراکز اعتباردهی (Accreditation body) و مراجع صدور گواهینامه                   -  تاریخچه استاندارد ISO/IEC 17025 ؛                   -  ویژگیها و مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵

      بخش سوم : اصطلاحات و تعاریف در استاندارد ISO/IEC 17025

      بخش چهارم :الزامات مدیریتی استاندارد ISO/IEC 17025

                     -  سازمان                      -  سیستم کیفیت                      -  کنترل مستندات                      -  بازنگری درخواست‌ها، مناقصات و قراردادها                      -  قرارداد فرعی برای انجام آزمایشات                      -  خرید خدمات و تدارکات                      -  ارائه خدمات به مشتریان                      -  شکایات                      -  کنترل آزمون نامنطبق                      -  بهبود                      -  اقدامات اصلاحی                      -  اقدامات پیشگیرانه                      -  کنترل سوابق                      -  ممیزی داخلی                      -  بازنگری مدیریت

      بخش پنجم :الزامات فنی سیستم کیفیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

                     -  کلیات                      -  پرسنل (صلاحیتها)                      -  شرایط محیطی و فضای کاری                      -  روش‌های آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری روش‌ها (SOP)                      -  تجهیزات                      -  قابلیت ردیابی اندازه گیری                      -  نمونه برداری                      -  جابجایی اقلام آزمون و کالیبراسیون                      -  تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون (Statistical Quality Control)                      -  گزارش دهی نتایج (TEST REPORT)
Training1 150x121 مباني و مستندسازي ایزو  ISO/IEC 17025

درخواست خدمات آموزشی

pdf مباني و مستندسازي ایزو  ISO/IEC 17025print مباني و مستندسازي ایزو  ISO/IEC 17025
share save 171 16 مباني و مستندسازي ایزو  ISO/IEC 17025

:::::::::: تماس با ما :::::::::: :::::::::: درخواست خدمات :::::::::: :::::::::: خدمات ارزیابی :::::::::: :::::::::: اعتبار دهی ::::::::::


Copyright © 2012, Pajouhesh Industrial Services Processing Co. All Rights Reserved.

شماره نمابر جدید : 42693380 21 98+