كدهاي ارزي - استاندارد ISO 4217


آيا مي دانيد استاندارد ISO 4217 چيست؟

استاندارد ISO 4217،  استانداردي بين المللي براي كدهاي ارزي مي باشد كه ISO 4217:2008 آخرين نسخه آن است. هدف اين استاندارد ايجاد كدهاي شناخته شده بين المللي براي نمايش ارزهاي مختلف مي باشد. ارزها را مي توان به دو صورت نشان داد: روش اول كد الفبايي سه حرفي و روش دوم كد عددي سه رقمي است.

كد الفبايي

كد الفبايي براساس يك استاندارد ديگر ايزو مي باشد، ISO 3166، كه كدها را براساس نام كشورها ليست مي كند. اولين دو حرف از كدهاي سه حرفي استاندارد ISO 4217 همانند كدهاي نام كشورها مي باشد و در صورت امكان سومين حرف به اولين حرف نام ارز باز مي گردد.

براي مثال:‌

كد عددي

كاربرد كد عددي سه رقمي زماني ضروري است كه شناخته شدن كدهاي ارزي در كشورهايي كه از دستخط لاتين استفاده نمي كنند و همچنين سيستم هاي كامپيوتري، لازم باشد. در صورت امكان كد عددي سه رقمي همانند كد عددي كشور مي باشد.

در مورد ارزهايي با واحد خرد، استاندارد ISO 4217:2008 ارتباط بين واحد خرد و ارز را نشان مي دهد. (حتي اگر به 100 يا 1000 تقسيم شود)

حفظ و نگهداري استاندارد ISO 4217

اصلاحات در مورد استاندارد فوق به صورت دوره اي توسط دبيرخانه آژانس حفظ و نگهداري اعمال مي شوند،‌ كه در اين مورد خاص، شركت SIX Intebank Clearing Ltd از سوي انجمن استانداردسازي سوئيس (SNV) مسئول انجام اين كار است.

اطلاعات بيشتر در مورد SIX Intebank Clearing Ltd در وبگاه آژانس هاي حفظ و نگهداري به نشاني www.currency-iso.org در دسترس مي باشد.

 

 منبع: سايتISO

isiri.org

 مترجم:‌ پريسا فقيهي