شما هم بخشی از آینده ایزو باشید


آیا دوست دارید در شکل و جهت دادن به آینده ایزو کمک کنید؟ پس آنچه را که در مورد طرح راهبردی جدید ایزو فکر می کنید، با ما درمیان گذارید.

راهبرد ایزو برای سال های 2016 تا 2020 بر دستاوردهای فراوان طرح 2011 تا 2015 بنا خواهد شد و راهنمایی در حوزه های موردنظر به صورت فهرست سوال هایی ارائه شده که از کاربران تقاضا داریم نسبت به تکمیل آن اقدام و ما را نسبت به آنچه که انتظار دارید در آینده انجام دهیم، راهنمایی کنید.

همچنین راهنمای ذی نفعان برای مشورت در مورد راهبرد ایزو برای سال های 2016 تا 2020 نیز تهیه شده است که راهنمایی های لازم در حوزه های موردنظر به صورت فهرست سوالاتی مطرح شده که مایلیم پاسخ شما را بدانیم.

می توانید بازخوردهای خود را به صورت مستقیم به عضو ایزو در کشور خود اعلام کنید.

نسخه راهنمای ذینفعان برای مشورت در مورد راهبرد ایزو برای سال های 2016 تا 2020 را از آدرس زیر دانلود کنید:‌

http://www.iso.org/iso/stakeholder_consultation_document_for_iso_strategies_2016-2020_-fr.pdf

 منبع: سایت ایزو

مترجم:‌ پریسا فقیهی