بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


نمونه گواهینامه ای ایی سی

  • بازدید امروز: 194
  • بازدید دیروز: 1800
  • بازدید هفته: 6526
  • بازدید ماه: 23310
  • بازدید سال: 255014
  • کل بازدیدها: 5089127


EUROPEAN  CERTIFICATION  GROUP
New Logo/ Trade Mark for European Certification Group

شرح وظایف روسای کمیته های سیاست گذاری ایزو

  شرح وظايف روساي كميته هاي سياست گذاري ايزوشورای ایزو به اتفاق آرا شرح وظایف جدیدی را برای روسای کمیته های سیاست گذاری ایزو یعنی؛ کمیته کشورهای در حال توسعه (DEVCO)، کمیته ارزیابی انطباق (CASCO) و کمیته مصرف کنندگان (COPOLCO) تصویب نمود.

این مصوبه برای اجرای به کمیته مشاوره ای ریاست سازمان ایزو ابلاغ شده است.

بخش دوم: شرح وظایف رئیس کمیته (COPOLCO)

رئیس COPOLCO برای دوره دو ساله ای که برای یک دوره مشابه دیگر قابل تمدید است، توسط شورا انتخاب می شود.

نقش و مسئولیت های رئیس

۱-         رهبری کمیته مصرف کنندگان

۲-         حمایت از اجرا و پایش برنامه کاری کمیته

۳-         ریاست بر اجلاسیه های COPOLCOو گروه مشورتی رئیس

۴-         تضمین تحقق برنامه کاری COPOLCOکه مورد پذیرش دبیر و اعضای کمیته قرار گرفته

۵-         ترغیب به مناظره سازنده و مشارکت موثر تمامی اعضای ایزو و سازمان های همکار در حین اجلاسیه های COPOLCO

6-    تضمین ارتباط موثر مابین کارکنان ایزو و اعضای ایزو و ذی نفعان کلیدی در زمینه موضوعات فنی و معرفی کمیته در سازمانهای همکار CASCO

7-         مشارکت بدون حق رای در جلسات شورای ایزو و کمیته های آن

۸-         معرفی ایزو در رویدادهای ملی، منطقه ای و بین المللی با کسب اجازه از دبیر کل ایزو

۹-         ترویج و اطلاع رسانی در خصوص اهمیت استاندارد بین المللی و نقش ایزو در زمینه سیاستگذاری مصرف کنندگان

۱۰-     همکاری نزدیک با  دبیر COPOLCOو دبیر کل ایزو

 

 

 

 

شرایط و ویژگی های رئیس

 

۱-  آشنایی با ساختار مدیریتی ایزو و سابقه شرکت در اجلاسیه های مجمع عمومی COPOLCOسابقه همکاری با شورای ایزو، اما در هنگام تصدی ریاست COPOLCO امکان عضویت در شورا، هیأت مدیریت فنی یا دیگر کمیته های سیاست گذاری ایزو به نمایندگی از سازمان متبوع وجود ندارد.

۲-     ارتباط قوی،نزدیک و مستقیم با اعضای ایزو در سطح مدیریتی

۳-    آشنایی با مسایل و گرایشهای مربوط به مصرف کنندگان در سطح کلان

۴-  مهارت های قبلی در مدیریت و ارتباطات شامل شجاعت،  توانایی اجماع سازی و مدیریت پتانسیل های گروهی ، بی طرفی. مدیریت برقراری ارتباط در محیطهای چند فرهنگی، شمرده و آرام صحبت کردن و اجتناب از به کار بردن کلمات اختصاری، ارایه سخنرانی ها و توضیحات در حمایت از اسناد و استانداردهای COPOLCO

5-    تعهد به منابع مالی و زمانی لازم برای انجام بهینه امور

ویژگی های سازمان متبوع رئیس COPOLCO

1-  سازمان ملی متبوع باید بیش از ۱۰ سال قدمت داشته و توسط هیات مدیره یا شورایی متشکل از ذی نفعان مختلف اداره شود.

۲-    هیات مدیره یا شورای سازمان ملی متعهد به سرمایه گذاری مالی و زمانی لازم جهت انجام مسئولیت ها می باشد.

۳-  گستره فعالیت های سازمان ملی باید حداقل در برگیرنده استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، فروش و ترویج و در صورت امکان آموزش و مشاوره باشد.

سازمان ملی عضو فعال کمیته مصرف کنندگان ایزو.(COPOLCO) بوده و مشارکت آن در تعدادی از کمیته های فنی و فرعی بازتابی از دانش کارشناسان آن در زمینه تدوین استاندارد باشد. موقعیت رئیس این کمیته یک موقعیت کاملاً ممتاز می باشد و این امر ناشی از اهمیت COPOLCO به عنوان یکی از سه کمیته سیاست گذاری ایزو است. تخمین زده می شود بار کاری رئیس به طور متوسط ۱۶ تا ۲۰ روز کاری باشد که شامل مسافرت، سخنرانی های داوطلبانه و وظایف نظارتی است. مسئولیت های رئیس کمیته را می توان در دو گروه مسئولیت های اجباری و اختیاری به شرح زیر تقسیم بندی نمود.

الف- مسئولیت های اجباری

-         شرکت در اجلاس سالیانه COPOLCOو کارگاه آموزشی که همواره در کنار آن برگزار می شود

-    شرکت در جلسات گروه مشاوره ریاست کمیته (که معمولا سالی یک بار در ماه نوامبر تشکیل می شود)

-         شرکت در تمامی جلسات شورای ایزو

-    حضور در جلسات کمیته های سیاست گذاری و راهبردی شورای ایزو که در ژانویه و ژوئن برگزار می شود .حضور نماینده رئیس به نیابت از او بلامانع است

ب- مسئولیت های اختیاری

-    حضور رئیس کمیته دربعضی رویدادها اختیاری است که رئیس با نظر دبیر کل ایزو در نشست هایی که نمونه هایی از آنان در پی می آیند شرکت می نمایند.

-         حضور در رویدادهای مشترکCOPOCLCO/DEVCO  که با اجلاس سالیانه کمیته مصرف کنندگان مقارن نیستند.

-         حضور در جلسات مهم و راهبردی در صورت دعوت (مانند کنفرانس روسای کمیته های فنی)

-         شرکت در اجلاس های سالیانه دیگر کمیته های سیاست گذاری( DEVCO و CASCO )

-         حضور در جلسات گروه های کاری کمیته CASCO، نظیر CASCO CPC و STAR

-         مشارکت در رویدادهای منطقه ای ایزو، به خصوص به عنوان سخنران مدعو

-         حضور در مجمع عمومی ایزو به نمایندگی از کشور و سازمان مطبوع

-شرکت در جلسات سازمان های همکار COPOLCO (نظیر سازمان جهانی مصرف کنندگان، کمیته بین المللی برق، دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها)

منبع:سایت ایزو

مترجم: کیواندخت پیرمحمدی ( ISIRI.org)

pdf شرح وظايف روساي كميته هاي سياست گذاري ايزوprint شرح وظايف روساي كميته هاي سياست گذاري ايزو
share save 171 16 شرح وظايف روساي كميته هاي سياست گذاري ايزو

:::::::::: تماس با ما :::::::::: :::::::::: درخواست خدمات :::::::::: :::::::::: خدمات ارزیابی :::::::::: :::::::::: اعتبار دهی ::::::::::


Copyright © 2012, Pajouhesh Industrial Services Processing Co. All Rights Reserved.

شماره نمابر جدید : 42693380 21 98+