سال بين المللي همكاري آب


سازمان ملل متحد سال 2013 را بعنوان سال بين المللي همكاري در زمينه آب اعلام نمود. اهداف اين پروژه كه توسط سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (UNESCO)هدايت مي شود، عبارتند از افزايش آگاهي، در زمينه پتانسيل هاي همكاري و همچنين چالش هاي پيش روي مديريت آب كه ناشي از افزايش تقاضا براي دسترسي به آب، سرمايه گذاري و خدمات اين حوزه مي باشد.

در اين سال خلاقيت هاي موفق در راستاي همكاري آب برجسته خواهد شد و همچنين به شناسايي مسائل چشمگير در حوزه آموزش، سياست گذاري، مديريت فرامرزي آب، همكاري اقتصادي، چارچوب هاي قانوني ملي/ بين المللي و ارتباط با اهداف توسعه اي هزاره سوم پرداخته خواهد شد.

رويكرد چند ذينفعي و اجماعي ايزو، بر همكاري هاي بين المللي تاكيد دارد. استانداردهاي متعددي كه ايزو در زمينه آب دارد در بردارنده راه حل هاي جهاني براي حل مشكلاتي است كه به صورت منفرد قابل حل نيستند. اين راه حل ها به ما كمك مي كنند تا منابع مشتركمان را منصفانه و بادوام مديريت كنيم. استانداردهاي آب مباحثي مانند كيفيت آب، سنجش آب، خدمات آب شرب و فاضلاب ها، سيستم هاي لوله كشي و آبياري را مورد هدف قرار مي دهد.

 

منبع: مجله  ISO Focus+، جولاي- آگوست 2013

مترجم: آرزو تقوايي (ISIRI.org)

ويراستار: كيواندخت پيرمحمدي