روز جهاني اندازه شناسي2013


نقش اندازه گيري ها در زندگي روزانه

پيام استفان پاتوراي، رييس سازمان بين المللي اوزان و مقياس ها (BIML)و مارتين ميلتون
رييس دفتر بين المللي اندازه شناسي قانوني (BIPM)

لحظه اي مكث كنيد و به يك روز عادي، مثلاً همين ديروز، بينديشيد. چند بار كاري انجام داديد كه به اندازه گيري نياز بوده؟ قطعاً، به طور معمول از خود چنين سئوالي نخواهيد كرد، اما چند لحظه فكر كنيد. به ساعتتان نگاهي انداخته ايد (زمان را سنجيده ايد) خوراكي خريده ايد يا (غذا) درست كرده ايد (وزنشان را اندازه گيري كرده ايد)، باك ماشينتان را پر از بنزين كرده ايد (حجمش را اندازه گيري كرده ايد) يا فشار خونتان را گرفته ايد (فشار اندازه گيري شده است)؟ اين نوع كارها و بسياري از فعاليتهاي بي شمار ديگر در زندگي روزمره مان شامل انواع مختلف اندازه گيري مي شود. اين سنجشها كاربردهاي مختلفي دارند و آنقدر به اين موارد عادت كرده ايم كه بسياري آنها را بديهي مي دانيم. بر اساس نتايج اين اندازه گيري ها تصميماتي اتخاذ مي كنيم، درست همانگونه كه به سادگي و به طور خودكار، پدال ترمز خودرو را وقتي كه سرعت از حد مجاز بيشتر شد، فشار مي دهيم يا مصرف غذاهاي شيرين را به خاطر فشار خون بالا، كاهش مي دهيم. قيمت بسياري از چيزهايي را كه مي خريم با اندازه گيري محاسبه مي شود مثلا برق، آب، خوراك، سوخت و غيره. شايد متعجب شويد اگر بدانيد اندازه گيري دقيق چقدر در زندگي روزمره حائز اهميت است. گاهي آگاهانه در مورد آن فكر مي كنيم، اما اغلب اندازه گيري ها چنان نقش ضروري در زندگيمان دارند كه ناخودآگاه به آنها اعتماد مي كنيم. ولي با در نظر گرفتن نقشي كه فناوري هاي مدرن امروزه در حيات ما ايفا مي كنند، دقت و قابل اعتماد بودن اين سنجشها بستگي به بهبود مستمر دارد. اما احتمالا، تنها عده اي از ما كه با اندازه گيري سروكار دارند از ميزان وابستگي فناوري مدرن به سيستم هاي بين المللي كه تضمين كننده قابليت اعتماد اندازه گيري هايي كه انجام مي­ دهيم، آگاهند. به عنوان مديران دو سازمان جهاني اندازه شناسي (BIPM و BIML) هدف ما، پيوستن به يكديگر و كاركردن با شما ، به منظور بالا بردن سطح آگاهي از اهميت نقشي كه اندازه شناسي در زندگيمان ايفا مي كند، مي باشد. (30 ارديبهشت)20 مه، سالگرد امضاي كنوانسيون متر در سال 1875، روزيست كه جامعه جهاني اندازه شناسي، روز جهاني اندازه شناسي را جشن مي گيرد، سال 2013 را سال “اندازه گيري در زندگي روزمره”انتخاب كرديم تا توجه ها را به سوي تاثير اندازه گيري ها بر آنچه كه ما شهروندان در زندگي روزمره با آن سروكار داريم، جلب كنيم. در بزرگداشت روز جهاني اندازه شناسي 2013 به ما بپيونديد: از كساني كه در عرصه هاي اندازه شناسي فعاليت مي كنند، دعوت مي كنيم كه اين روز مهم را با ما گرامي داشته و به ديگران كمك كنيم تا سهم سازمان هاي ملي و بين المللي كه در طول سال از طرف آنها در اين زمينه فعاليت مي كنند را بشناسند.
 
منبع:‌ سايت BIPM
مترجم: احد محمدي ليواري