راه حلی جامع برای گواهی ایمنی غذا


کتاب راهنمای تالیف شده حاوی دو استاندارد کلیدی برای گواهی سیستم های مدیریت ایمنی غذا است که همه نیازهای اطلاعاتی شرکت های صدور گواهی را برای ممیزی های قابل اعتماد و موثر در یک جا فراهم می آورد.

 

این کتابچه مجموعه ای است از:

 

·     ISO/TS 22003، که خلاصه الزامات برای شرکت هایی است که صادر کننده گواهی ISO 22000 در زمینه سیستم های مدیریت ایمنی غذایی (FSMS) هستند.

 

·         ISO/IEC 17021، که الزامات عمومی برای شرکت های بازرسی کننده یا صدور گواهی را در بر دارد.

 

این دو استاندارد شامل همه آن چیزهایی  هستند که یک شرکت صدور گواهی در زمان انجام بازرسی ها یا گواهی FSMST باید بداند.

 

صدور گواهی در زمینه مواد غذایی

 

ایمنی مواد غذایی به طور قابل توجهی در مبحث سلامت عمومی مطرح است. نتایج ناشی از غذای غیرایمن می تواند جدی باشد و استانداردهای مدیریت ایمنی غذایی (همچون مجموعه ISO 22000) به سازمان ها در تعیین و کنترل خطرات ناشی از ایمنی غذایی کمک می کنند.

 

اعتماد نسبت به گواهی صادره

 

ویژگی های فنی ذکر شده در ISO/TS 22003 قوانین را درمورد توانایی های ممیز و مدت زمان ممیزی که شرکت های صدور گواهی باید اعمال نمایند، ذکر می کند.

 

برای اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه نمایید؛

 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1807

 

 

 

منبع: سایت ایزو

 

 

مترجم:‌ پریسا فقیهی(isiri.org)