بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


نمونه گواهینامه ای ایی سی

  • بازدید امروز: 458
  • بازدید دیروز: 1150
  • بازدید هفته: 6034
  • بازدید ماه: 21822
  • بازدید سال: 255052
  • کل بازدیدها: 5091255


EUROPEAN  CERTIFICATION  GROUP
New Logo/ Trade Mark for European Certification Group

درباره روز جهانی استاندارد

IEC news8 درباره روز جهانی استاندارد

اگر ندانید ۱۴ اکتبر، روز جهانی استاندارد است؛ پس به ۵ دلیل ذیل

شعار امسال روز جهانی استاندارد "استانداردها زبان مشترک جهان" است، زیرا استانداردهای بین المللی:یل باید این روز را به یاد بسپارید.

۱- امکان برقراری ارتباط میان کشورها و فناوری را میسر می سازند

دنیایی را تصور کنید که کارت اعتباری شما در هر دستگاه خودپردازی جای نگیرد یا جایی که نتوانید حتی با مراجعه به یک فروشگاه، لامپ مناسب چراغ خود را بیابید. دنیایی بدون پیش شماره های تلفن، کدهای کشوری، ارزی و دسترسی به اینترنت.

۲-کمک می کنند تا اطلاعات مهم را علیرغم موانع زبانی درک نمائیم

 به عنوان مثال، نمادهای گرافیکی اطلاعات مهم را سریع و به وضوح نشان می دهند، اعم از دسـتورالعمل مراقبـت و شستشـو در لبـاس هـا، علایـم تخلیـه اضطراری یا دستورالعمل تجهیزات الکتریکی. اما اگر هر کسی نمادهای متفاوتی را بـرای پیـامی مشـابه بـه کار گیرد، هدف آنان برآورده نخواهد شد!

۳-برای قابلیت همکاری و سازگاری فناوری ضروری هستند

 

فناوری نیز برای برقراری ارتباط، نیازمند استانداردها اسـت. آیـا هرگـز اندیشـیده ایـد چگونـه رایانـه شـما مدارک را به چاپگر یک سازنده ی دیگر ارسال میکند؟ استانداردها قوانین و شـاخص هـای مشـترکی بـرای کارکرد هماهنگ محصولات با یکدیگر ارایه می کنند. فرمت استاندارد فایلهایی مانند MPEG وJPEG ، ایـن امکان را فراهم مینمایند تا با بهره گیری از فناوری شرکتهای مختلف، فیلمها و عکسهای خـود را با خانواده و دوستان به اشتراک بگذارید.

۴- کمک می کنند تا آنچه را که لازم داریم بدست آوریم

 

حال تصور کنید اگر واحد اندازه گیری اسـتاندارد وجـود نداشـت، سـفارش دادن محصـولات و قطعـات بـه تأمین کنندگان بین المللی تا چه اندازه دشوار می شدند. "کوچک"، "متوسـط " و "بـزرگ" معـانی گونـاگونی برای افراد مختلف داشتند.

۵-برای همکاری میان انسانها ضروری هستند

 

استانداردها نه تنهـا بـرای تجـارت سـودمند می باشند، بلکـه تعامـل مـردم سراسـر جهـان بـا یکـدیگر را آسان می کنند.

زمانیکه استانداردها اجرا میشوند، همـه چیـز بـه درستی پیش می رود. اما اگر استفاده نشوند، بی درنگ به عدم وجـود آنهـا پـی مـی بـریم. در جهـان بـدون استاندارد، فعالیتهای روزمره و بدیهی مانند تماس تلفنی، گشت و گذار در اینترنت یا استفاده از کارتهای اعتباری در هنگام سفر بسیار پیچیده تر و تقریباً غیر ممکن خواهند شد. به همین دلیل است که روز جهانی استاندارد را جشن می گیریم. سه سازمان ISO، IEC و ITU از مردم دعوت کردند تا در یک فیلم ۱۵ ثانیه ای تصور خود از جهان بدون استاندارد را به تصویر در آورند.

روز جهانی استاندارد همچنین فرصتی است برای تشکر از کارشناسانی که با صرف وقت و انرژی خود  نسبت به تدوین استانداردهای بین المللی با کمک سازمانهای ملی استاندارد و دیگر سازمانهای مرتبط زیر چتر حمایتی سازمانهای ISO، IEC وITU اقدام می نمایند. 

 منبع: ایزو

 مترجم: سعید حسنی

 

pdf درباره روز جهانی استانداردprint درباره روز جهانی استاندارد
share save 171 16 درباره روز جهانی استاندارد

:::::::::: تماس با ما :::::::::: :::::::::: درخواست خدمات :::::::::: :::::::::: خدمات ارزیابی :::::::::: :::::::::: اعتبار دهی ::::::::::


Copyright © 2012, Pajouhesh Industrial Services Processing Co. All Rights Reserved.

شماره نمابر جدید : 42693380 21 98+