خدمات صدور گواهینامه


 خدمات ارزیابی و صدور گواهینامه IEC می تواند تحت اعتبارهی DSM و SINCERT, UKAS صادر گردد ولی به دلیل تحریم های اتحادیه اروپا IEC ایران صرفا قادر به صدور گواهینامه های اعتبار دهی شده توسط DSM می باشد که عضو (International Accreditation Forum) بوده و قادر به اعتباردهی گواهینامه های ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 و ISO 22000 است.

لازم به ذکر است تحریم های مذکور صرفا در محدوده جغرافیایی ایران اعمال گردیده و درصورت عدم رعایت دستورالعمهای مربوطه و صدور گواهینامه با استفاده از علائم مراجع اعتبار دهنده ای که به کشور ایران خدمات ارائه نمی دهند، منجر به بی اعتبار شدن گواهینامه های صادره می گردد لذا IECIRAN اعتبار دهی DSM را به دلیل روابط مناسب ایران و مالزی و پائین بودن احتمال گسترش تحریمها به این کشور وهمچنین اعتبار فزاینده و قابل توجه این مرکز اعتبار دهی در دنیا می باشد.

IEC Ltd با كمك شركا و نمایندگی های خود در ايتاليا، اسپانیا، تركيه، مالزي، سنگاپور، كره جنوبي و ایران موفق به ثبت هزاران شركت همانند شركت شما در 13 كشور ودر 3 قاره شده است.

مراکزی که IEC Ltd توسط آنها مورد اعتبار دهی قرار گرفته است به شرح زیر است:

– UKAS: موسسه اعتبار دهي انگلستان

– SINCERT: موسسه ايتاليائي اعتبار دهي به شركت هاي گواهي دهنده وبازرسی

– DSM: موسسه استاندارد مالزي

– IRCA: ثبت بین المللي مميزان تائيد شده.