استاندارد ایزو ISO 14001


مفهوم BS EN ISO 14001:2015 چيست؟

به معني اختصارات به كاررفته توجه كنيد:

BS= موسسه استاندارد انگلستان
EN= موسسه استاندارد اروپا
ISO= موسسه بين المللي استاندارد سازي
14001= شماره استاندارد
2015= سال نشر استاندارد


بنابراين ،ISO 14001:2015  چيست؟

ايزو 14001:2015 مجموعه اي از مقررات است كه در سطح بين المللي معتبر است وشركت ها از آن براي مديريت جنبه هاي زيست محيطي عمليات خود استفاده مي كنند تا اثرات مضر زيست محيطي عمليات خود را به حداقل برسانند.

ايزو 14001:2015  يكي از استانداردهاي خانواده ايزو 14000 است . در اين خانواده تعداد زيادي مدارك وراهنما وجود دارد كه هدف آنها كمك به شركت ها در درك الزامات زيست محيطي وبهبود شرايط و فرآيندبه منظور به منظور كاهش آلاينده هائي است كه توليد مي كنند.

در نوامبر 2015، موسسه استاندارد ويرايش بازنگري شده استانداردهاي مديريت زيست محيطي را بر اساس ISO 14001 ارائه نمود. مدل جديد مبتني بر مدل فرآيند گرا است وبيشتر بر ارزيابي ميزان انطباق با مقررات زیست محیطی و همچنین همگون سازی با نظام های مدیریت كيفيت ديگر همچون ISO 9001:2015  تاكيد دارد.

 

این استاندارد در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی که به نحوی به محیط زیست در ارتباط هستند و فعالیتهای آنها بر محیط اطراف تاثیر می گذارد قابل اجراء می باشد.

 

چطور مي توان متن استانداردها را تهيه كرد؟

براي خريد استانداردهاي فوق مي توانيد از لينك هاي زير استفاده كنيد:

1. موسسه استاندارد ملي كشور خود را با مراجعه به اين لينك پيدا كنيد واستاندارد را از طريق آنها تهيه كنيد:

www.iso.org/iso/en/aboutiso/isomembers/index.html

2.بطور مستقيم از طريق خود موسسه ايزو اقدام كنيد:
www.iso.org

اطلاعات بيشتر در مورد ايزو 14001 واستانداردهاي هم خانواده آن


براي پيدا كردن اطلاعات بيشتر در خصوص ايزو 14001 واستانداردهاي هم خانواده از لينك هاي زير استفاده كنيد:

1.موسسه اعتباردهي انگلستان (www.ukas.org:(ukas

2.موسسه استاندارد ملي كشور خودتان:  www.iso.org/iso/en/aboutiso/isomembers/index.html

3. از طريق موسسه ايزو  www.iso.org


برای دریافت خدمات ارزیابی و آموزش بر روی آیکون های زیر کلیک نمائید: