توسعه پایدار به کمک استانداردها


isoاستانداردها چگونه به توسعه پایدار کمک می­کنند؟

استفاده از استانداردها سبب صرفه جویی در مصرف انرژی، هزینه ها و حفظ محیط زیست می شوند. توسعه پایدار هیچگاه به این اندازه مهم نبود. اما همزمان حس بدبینی مردم نسبت به شعارهای بازاریابی محصولات  ”سبز” بیشتر شده است. مصرف کنندگان خواستار رویت سندی دال بر تعهد تولید کنندگان برای مقابله با چالشهای زیست محیطی و اجتماعی هستند.

اجرای استانداردها کمک می­کند تا تولیدکنندگان اعتبار خود را نزد مشتریان و ذینفعان ثابت نمایند و تعهد خود به حفظ توسعه پایدار را نشان دهند.

امروزه سازمانها و شرکتها در هر اندازه و منطقه جغرافیایی که قرار داشته باشند، با اجرای استانداردها
می توانند از مزایای اجتماعی و اقتصادی حفظ محیط زیست برخوردار شوند. شناسایی و مدیریت اثرات فعالیت حرفه ای بر محیط زیست و جامعه،‌ شناسایی قوانین مربوطه و از همه مهمتر استفاده بهینه از منابع با اجرای خط مشی مقتدرانه سازمان نه تنها به حفظ محیط زیست کمک می نماید بلکه سبب ایجاد تغییری ملموس در میزان سود حاصله در شرکتها و سازمانها می شود.

اجرای استانداردهای زیست محیطی می تواند:

 منبع: وبسایت موسسه استاندارد بریتانیا

 مترجم: سعید حسنی