تلاش ایزو برای سامانه هشدار سریع رانش زمین


رانش زمین اغلب منجر به خسارات مادی سنگین و حتی جراحت و مرگ می شود. اخیراً کار بر روی سامانه هشدار سریع توسط ایزو آغاز شده است که به ساکنین مناطق پر خطر و مستعد فاجعه در زمان احتمال رانش هشدار می دهد. 
استاندارد ISO/AWI 21499 با عنوان امنیت و انعطاف پذیری – سامانه هشدار سریع رانش در مناطق مسکونی، پیشنهادی است که در نوع خود جدید است و به توانمند سازی افراد و جوامع در معرض خطر رانش جهت انجام اقدامات لازم در زمان کافی به بهترین شیوه جهت کاهش احتمال آسیب دیدگی، جلوگیری از جان باختن انسانها و کاهش خسارت به اموال و محیط زیست کمک خواهد کرد. این استاندارد به گونه ای تهیه شده که جوامع را به ایفای نقش فعالتر در حفاظت از خود تشویق می نماید.
جوامع در معرض خطر رانش زمین، نهادهای دولتی و غیر دولتی در سطوح ستادی، استانی، شهری و نواحی شهری و روستایی می توانند از این این استاندارد بهره برداری نمایند. توصیه های این استاندارد به شرح زیر است:

پیاده سازی سامانه هشدار سریع در جهان به دنبال برگزاری سومین کنفرانس سازمان ملل در سال 2015 در خصوص خطرات بلایا (WCDRR) در چارچوب معاهده سندای که مورد تایید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته، انجام می گیرد. یکی از چهار اولویت بر بهبود آمادگی به منظور انجام واکنش سریع در زمان بروز فاجعه از طریق یک سامانه ساده و کم هزینه هشدار سریع و پخش اطلاعات تاکید دارد.
این استاندارد توسط کمیته فنی ISO/TC 292 در دست تدوین است. 43 کشور در فعالیتهای این کمیته تحت رهبری استاندارد سوئد مشارکت فعال دارند و 14 کشور نیز عضو ناظر هستند. 
مترجم: سعید حسنی
منبع: ایزو