بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


  • بازدید امروز: 1730
  • بازدید دیروز: 1112
  • بازدید هفته: 9448
  • بازدید ماه: 61312
  • بازدید سال: 1344732
  • کل بازدیدها: 3481199

تقویم دوره های آموزشی

عنوان
دوره

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

هزینه
(ریال
(

مبانی، تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

---

18-19

---

15-16

12-13

6-7

 

مبانی، تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

---

---

1-2

---

29-30

---

 

مبانی، تشریح الزامات زیست محیطیISO 14001:2004

---

25-26

---

22-23

14-15

13-14

 

مبانی، تشریح الزامات ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

---

---

1-2

2-3

23-24

16-17

 

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

---

---

4-5

5-6

26-27

18-19

 

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005

---

---

22-23

---

---

2-3

 

ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001:2004

---

---

18-19

29-30

28-29

20-21

 

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

---

---

29-30

---

2-3

27-28

 

سرممیزی ISO 9001:2008 تحت اعتبار IRCA

---

---

---

---

---

24-28

 

سرممیزی ISO 14001:2004 تحت اعتبار IRCA

---

---

---

---

---

3-7

 

سرممیزی OHSAS 18001:2007تحت اعتبار IRCA

---

---

---

---

---

17-21

 

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 تحت اعتبار IRCA

---

---

---

---

---

---

 

تشریح الزامات و مستند سازی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

---

---

9-10

2-3

---

 

ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2005

---

---

16-17

---

5-6

---

 

دوره عدم قطعیت اندازه گیری مقدماتی

---

---

---

۶-۷

۱۶-۱۷

---

 

دوره عدم قطعیت اندازه گیری پیشرفته

---

---

---

۲۷

۱۸

---

 

دوره کنترل کیفیت آماری

---

---

---

۱۳-۱۴

۲۳-۲۴

---

 

دوره طراحی آزمایش مقدماتی

---

---

---

۱۱-۱۲

۲۹-۳۰

---

 

دوره طراحی آزمایش مقدماتی و پیشرفته

---

---

---

۱۹-۲۱

---

۶-۸

 
pdf تقویم دوره های آموزشیprint تقویم دوره های آموزشی
share save 171 16 تقویم دوره های آموزشی