بهینه سازی صنعت مالی با ایزو 20022


Amaniدر دنیای اقتصاد، استاندارد ایزو ریسک های ناشی از خطا در تبادل پیام را به صورت فزاینده ای هموار می سازد. موسسه بورس سنگاپور (SGX) یکی از جدیدترین موسسات مالی است که استفاده از استاندارد ایزو را توسط واسطه ها، سرپرستان بانک ها و دیگر ذینفعان اجباری کرده است.

نظر به اینکه بخش مالی در جهان بیش از پیش خودکار و پیچیده شده، استانداردسازی پیام ها در موسسات و شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. مجموعه ISO 20022 شفافیت و انسجام را در صنعت پیچیده خدمات مالی فراهم کرده، در نتیجه ریسک خطاها را کاهش و فرایند را سرعت می بخشد.

آقای Lai Kok Leong نایب رئیس خدمات تجاری پستی در SGX گفت که استفاده از استاندارد برای استقرار اوراق بهادار، فرآیند را در بخش های مشتریان مختلف بیش از پیش استاندارد و استوار ساخته و در نتیجه ریسک اشتباهات را کاهش می دهد.

“اجباری کردن استفاده از ISO 20022 اتوماسیون پیشرفته و پردازش مستقیم را میسر خواهد ساخت، پیام رسانی مداوم در مورد استانداردها به کاهش ریسک های ناشی از پردازش داده ها کمک خواهد کرد. برای نقل و انتقالات مبالغ زیاد، خطاها می توانند به ضرر و زیان های مالی قابل توجهی منجر شوند.”

ایزو 20022 در بسیاری از دیگر بخش های مالی مهم در سراسر جهان از جمله Eurozone مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر آن، شبکه سوئیفت نیز که ارائه دهنده خدمات پیام رسانی مالی امن در جهان است، از این استاندارد در پیام های تامین مالی سرمایه گذاری و عملیات پرداخت مالی استفاده می کند.

بنابر اظهار آقای Leong، قدم بعدی SGX گسترش این استاندارد به دیگر حوزه های کسب و کار همچون عملیات مالی شرکت های بزرگ، داده های مرجع، مدیریت سپرده ها و پرداخت ها خواهد بود.

 منبع: سایت ایزو

 مترجم:‌پریسا فقیهی