برنده مسابقه طراحي پوستر روز جهاني استاندارد 2013


خانم Frederica Scott Vollrath از آلمان، برنده جايزه اول مسابقه طراحي پوستر روز جهاني استاندارد 2013 مي باشد. وي بيشترين آرا را به پوستر خود اختصاص داد كه بلوپرينت[1] سازه هاي توليدي را به صورت تمثيلي از موضوع روز جهاني استاندارد 2013 با عنوان “استانداردهاي بين المللي، تضمين كننده تغييرات مثبت”، به تصوير مي كشد.جايزه 1500 فرانكي Frederica، توسط سه سازمان تدوينگر استانداردهاي بين المللي يعني IEC, ISO و ITU تامين شده است. اين سه سازمان اعضا تشكيل دهنده انجمن روز جهاني استاندارد (WSC) مي باشند. پوستر ايشان به عنوان هويت بصري روز جهاني استاندارد 2013 و به منظور ترويج و گراميداشت اين روز بين المللي در جاي جاي جهان در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. زمينه شغلي خانم Frederica، مشوق ايشان براي طراحي اين پوستر بود، در توضيح اين موضوع، وي گفت به عنوان يك “طراح محصول پايدار، براي ضبط و گرفتن ايده هاي طراحي پيچيده سه بعدي و تبديل آن به نقاشي هاي فني دو بعدي آموزش ديده ام. با اين كار، طرح ساده اي ارائه مي شود كه سازندگان قادر به درك و پيروي از آن هستند”. به منظور انتقال اين مطلب كه چگونه استانداردها فرايندهاي صنعتي پيچيده را آسان مي كنند، Frederica پوستر خود را پيرامون طرح ها و رسم هاي كاري بلوپرينت يك طراح متمركز كرده است كه به نظر خودش مي تواند “همانند اكثر كارهاي هنري، جالب و از نظر بصري جذاب باشد.
“به سه پوستر برگزيده ديگر نيز، هريك مبلغ 500 فرانك سوئيس به عنوان جايزه پرداخت شد كه عبارتند از :‌ Seuwandi Yapa و Samith Roshan (از سريلانكا)، TaylorMarquis (از كانادا) و Dimitri Monnois (از فرانسه).


منبع: سايتISO

 مترجم:‌ پريسا فقيهي

ويراستار: كيواندخت پيرمحمدي