بازنگری ایزو 14001 به مرحله نهایی رسید


iec newsایزو 14001 در زمینه نظام های مدیریت محیط زیست به مرحله پیش نویس نهایی استانداردهای بین المللی راه یافت، مرحله ای که پس از کسب 92% نظر موافق با پیش نویس نهایی در پایان سال 2014 آغاز شد.

هر سه تا پنج سال، استانداردهای ایزو تحت بازنگری قرار می گیرند تا از مرتبط و به روز بودن آنها اطمینان حاصل شود. ایزو در پورتال خود ویدئوی مصاحبه با دکتر Anne-Marie Warris رئیس کمیته فرعی بازنگری ایزو 14001 را قرار داده که ایشان در آن تغییرات اصلی را گام به گام توضیح می دهد. برای دیدن این ویدئو به نشانی زیر مراجعه فرمائید:‌

http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1928  

طبق اظهار دکتر Warris، “ایزو 14001 یک استاندارد زیست محیطی حیاتی است که همه موضوعات مربوط به محیط زیست شامل آب، هوا، اقلیم و خاک را در خود جای داده و لازم است سازمان ها به صورت جامع در مورد این مسائل بیاندیشند.”

این بازنگری گام مهمی در ارزیابی استاندارد است و نسبت به نسخه قبلی پیشرفت کرده است. برخی از این تغییرات براساس ارزیابی مصرف کنندگان است که توسط کمیته تدوین کننده انجام شده و بیش از 5000 پاسخ از 110 کشور در این زمینه جمع آوری شده است. در نتیجه، نسخه جدید تمرکز بیشتری بر موارد زیر دارد:

·        مدیریت زیست محیطی راهبردی

·        پیشروبودن

·        حفاظت از محیط زیست

·        عملکرد زیست محیطی

·        تفکر چرخه زندگی

در حال حاضر ایزو 14001 در مرحله تهیه پیش نویس نهایی استاندارد بین المللی است و این به این معناست که استاندارد براساس نظرات دریافتی در مرحله DIS تنظیم خواهد شد و در اجلاس توکیو از تاریخ 2 الی 7 فوریه 2015 به بحث و مشورت گذاشته می شود. نتیجه این نشست، تهیه پیش نویس نهایی خواهد بود که به رای گذاشته می شود و پس از کسب آرا لازم در اواخر سال 2015 تحت عنوان استاندارد بین المللی به بازار عرضه خواهد شد.

 منبع: سایت ایزو

مترجم:‌پریسا فقیهی