بازنگري ISO 9001


بازنگري ISO 9001 به مرحله پيش نويس كميته رسيد

 

استاندارد ISO 9001، سيستم هاي مديريت كيفيت- الزامات در فرآيند بازنگري به مرحله پيش نويس كميته رسيده است. همچون تمام استانداردهاي ايزو، استاندارد ISO 9001هر پنج سال يكبار به منظور اطمينان از اينكه هنوز به عنوان يك ابزار، كارآمد باقي مانده است، مورد بازنگري قرار مي گيرد.

مرحله پيش نويس كميته چيست؟

اين مرحله، اولين مشاوره در زمينه تدوين (يا بازنگري) يك استاندارد ايزو مي باشد.طي اين مرحله، كشورها (اعضاي ايزو) كه براي شركت در تدوين استاندارد انتخاب شده اند، بين دو تا چهار ماه فرصت دارند تا موضع ملي خود را در قبال پيش نويس و كميته فعال، شكل دهند. برخي اعضا ممكن است مصمم به كسب اطلاعات عمومي باشند كه به شكل دهي به اين موضع كمك مي كند، اما اين موضوع، مرحله اعلام نظر عمومي رسمي نيست.

اتفاق بعدي چيست؟

پس از اينكه مواضع ملي مشخص شدند، فرايند بازنگري استاندارد مسير خود را ادامه مي دهد.

متخصصان (تعيين شده توسط عضو ايزو در كشور مشاركت كننده) در مورد مشكلات يا سوال هاي مطرح شده، ملاقات و مذاكره مي نمايند تا اين پيش نويس استاندارد بين المللي منتشر شود. اين پيش نويس به معرض نظر عموم گذاشته مي شود. علاقمندان مي توانند ضمن تماس با سازمان ملي استاندارد عضو ايزو در كشور خود، نظرات خود را در باره پيش نويس استاندارد اعلام نمايند. به نظر مي رسد اين مرحله در نيمه اول سال 2014 روي دهد.به محض نهايي و پذيرفته شدن پيش نويس، استاندارد منتشر شده و در ادامه عنوان استاندارد، تاريخ به روزآوري آن نيز ذكر مي شود (براي مثال ISO 9001:2015).

تكليف كساني كه از ISO 9001:2008 استفاده مي كنند، چيست؟

انتظار مي رود نسخه جديد ISO 9001:2008 تا پايان سال 2015 منتشر شود. در آن صورت و پيش از آنكه استاندارد مذكور رسماً قديمي اعلام شود، يك دوره انتقالي (معمولاً دو سال) وجود خواهد داشت.

 منبع: سايتISO

مترجم:‌ پريسا فقيهي

ويراستار: سعيد حسني