اهميت بازي كودكان


بخش دوم

مصرف كنندگان محصولات شما شامل طيف وسيعي هستند، از كودكان تا پدر بزرگها و مادر بزرگهاي آنان. نقش استانداردهاي بين المللي در تسهيل برقراري رابطه شركت Mattel با مشتريان و حمايت از راهبرد شركت در جمع آوري محصولات چگونه است؟

ايمني مصرف كنندگان اولويت بسيار مهم شركت Mattel است. در اين شركت يك زيرساخت جامع، طراحي و اجرا شده كه ايمني لازم براي ساخت اسباب بازيهاي شادي و ايمن را تضمين مي نمايد.

استانداردهاي بين المللي چارچوبي را جهت اجراي برنامه هاي كيفيت و ايمني سخت گيرانه شركت Mattel ارايه مي نمايد. استانداردها در كليه مراحل توسعه محصول نقش دارند: از مرحله ايده پردازي و طراحي (شامل نحوه شكل گيري تصورات كودك هنگام بازي با اسباب بازيها و نقش آنها در خلق تخيلات كودكانه و بهره گيري از اين الگوهاي بازي كه شايد در استانداردها به آن پرداخته نشده باشد) تا انتخاب مواد اوليه و توليد،‌ چينش اسباب بازيها در قفسه هاي فروشگاهها و سرانجام اتاق كودكان.

استانداردهاي ايزو سنگ بناي برنامه جهاني كيفيت و ايمني شركت Mattel هستند و ابزاري مهم جهت شكل گيري روابط و ايجاد احساس وفاداري ميان مشتريان فارغ از سن و سال آنان است. 

 اسباب بازيها عمدتاً از مواد پلاستيكي ساخته شده اند كه هيچگاه تصور سبز از آن نمي رود. توسعه پايدار در راهبرد شركت Mattel چگونه ادغام شده است؟

 

شركت Mattel به عنوان بزرگترين شركت توليد كننده اسباب بازي در جهان،‌ توسعه پايدار را سرمايه گذاري براي آينده، نسل فعلي و بعد كه بقاي تجارتش به آن وابسته است مي داند – در سالهاي نخست فعاليت،‌ پيش از آنكه مباحث “توسعه پايدار” و “توليد ناب” جزيي از مسايل عادي دنياي تجارت شوند – شركت Mattel به دنبال اجراي برنامه ها، پروژه ها و اتخاذ راهبردهايي بود كه بتوانند نيازهاي زيست محيطي را مورد بررسي قرار دهند.

در سالهاي اخير، منابع قابل توجهي صرف شناسايي اثرات وارده بر تجارت و موضع گيري درست شركت در قبال اين مسائل و فرصتها به گونه اي قابل سنجش، است. اهداف و مقاصد قابل ارزيابي كه هم راستا با تجارت شركت باشد، تعريف شده و فعاليتهاي جهاني مرتبط با توسعه پايدار را با كاهش اثرات بر محصولات و بسته بندي، كاهش گازهاي گلخانه اي و ترويج فرهنگ رشد پايدار به پيش مي رانيم.

با كاهش انتشار گازهاي آلاينده در زنجيره تامين و جستجو جهت استفاده از مواد جديد و ابتكاري،‌ تشويق كاركنان به ترويج كردن آينده پايدار و توجه به اثرات محصولات توليدي بر كره زمين و انسانها، همچنان به دنبال ساخت اسباب بازيهاي مفرح هستيم.  

شركت Mattel در كميته هاي فني ايزو به خصوص كميته فني ايمني اسباب بازيها
ISO/ TC 181
،‌ عضويت فعال دارد. انتظار داريد چه تحولاتي به ويژه در زمينه استانداردهاي اسباب بازي و به طور كل استانداردسازي بين المللي روي دهد؟

ما در اين اقتصاد جهاني زندگي، كار و ايفاي نقش مي نماييم. ايمني كودكان و خانواده ها در سرتاسر دنيا براي شركت Mattel با اهميت است. مهم نيست اسباب بازيها در كجا و توسط چه كسي توليد مي شوند،‌ بلكه معتقديم بايد با استانداردهاي بين المللي مانند استاندارد ISO 8124 ايمني اسباب بازيها مطابقت داشته باشند. تاكيد شركت Mattel بر ايمني اسباب بازيها ما را ملزم به حضور موثر در تدوين استانداردهاي كميته فني ISO/TC 181 و ساير كميته هاي فني مي كند. وجود استانداردهاي يكسان براي تمام اسباب بازيها در جهان را توصيه مي كنيم و براي ما به عنوان شهروند حقوقي، همكاري و انتقال دانش و تجربه به سايرين در مورد ايمني محصولات از موارد بسيار با اهميت به شمار مي رود.  

يكي از چالشهاي اقتصاد جهاني عدم پذيرش يا به رسميت شناختن استانداردهاي ايزو توسط كليه بازارهاي جهاني است. گاهي يك كشور يا منطقه نسبت به تعيين الزامات خاص خود اقدام مي نمايد كه با استانداردهاي موجود سازگاري و همخواني ندارد،‌ بازاريابي و فروش در بازارهاي گوناگون دشوار و هزينه بر است – و چنانچه اين استانداردها با هنجارهاي بين المللي مغايرت داشته باشند مي توانند تهديدي بالقوه عليه حقوق مصرف كنندگان باشند.

شركت Mattel از كليه كشورهاي جهان درخواست مي نمايد تا به سوي استانداردهاي يكپارچه ايمني اسباب بازيها كه مبتني بر آخرين علوم و فناوريها هستند، گام بردارند تا حقوق مصرف كنندگان در كليه نقاط دنيا حفظ گردد. ايمني كودكان در هر كجايي كه باشند هدفي است كه همه ما در آن سهيم هستيم.

منبع: مجله ايزوفوكوس- شماره 100

مترجم:‌ سعيد حسني

ويراستار:  كيواندخت پيرمحمدي(isiri.org)