انتشار راهنمای شرکت های کوچک و متوسط برای بهره برداری بیشتر از ایزو 9001


iec-news

استاندارد ISO 9001:2015 برای کسب و کارهای کوچک – چه کار باید کرد؟ به تازگی به روز شده است تا با نسخه تجدید نظر شده یکی از محبوب ترین استانداردهای ایزو یعنی ایزو 9001، سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات که در سال 2015 تجدید نظر شده است، تطابق داشته باشد.
نیگل کرافت، رئیس کمیته ISO/TC 176/SC2 در این باره می گوید: “این راهنما به این موضوع می پردازد که کسب و کارهای کوچک نیازها و چالش های متفاوتی از سازمان های بزرگ دارند، شیوه های کاری آن ها متفاوت است و منابع محدودی در اختیار دارند. این راهنما راه کارهایی ویژه ارائه می دهد و به کسب و کارهای کوچک کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیتی را اجرا نمایند که به راستی برای آن ها مفید واقع شود و عملکرد کلی تجاری آن ها را ارتقاء بخشد.”
منبع: ایزو
مترجم: مریم صالحی