بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


نمونه گواهینامه ای ایی سی

  • بازدید امروز: 402
  • بازدید دیروز: 1800
  • بازدید هفته: 6734
  • بازدید ماه: 23518
  • بازدید سال: 255222
  • کل بازدیدها: 5089335


EUROPEAN  CERTIFICATION  GROUP
New Logo/ Trade Mark for European Certification Group

الویت های ایزو در سال ۲۰۱۵

IEC News9 الویت های ایزو در سال 2015با آغاز سال نو میلادی، ایزو فهرستی از اهداف و الویت های خود را منتشر و افق کاری این سازمان 
بین المللی در سال پیش رو را ترسیم نموده است. خلاصه ای از این اهداف تحت عنوان "اهداف کلیدی راهبردی" که در ذیل هر یک برنامه یا الویت های ایزو به تفضیل مطرح شده، در پی می آید:

الویت کلیدی یک: "هماهنگی استانداردهای ایزو با نیازهای مشتریان" بازنگری عمر استاندارد و تدوین راهکار جدید برای حفظ ارتباط میان استانداردهای ایزو و نیازهای بازار، ارزیابی مشتریان برای ارزیابی میزان ارتباط محصولات و خدمات فعلی و شناسایی زمینه های بالقوه برای تدوین استانداردها در آینده طراحی و اجرای مجموعه ای از برنامه های آموزشی و توسعه ای جدید با هدف یاری رساندن به اعضا از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته که مشارکتشان در فعالیت های ایزو را تضمین کرده و آنان را در بهره گیری بهتر از محصولات و خدمات ایزو کمک نماید، روش هایی هستند که ایزو از طریق آنان الویت کلیدی شماره یک خود را پیگیری خواهد نمود.

الویت کلیدی ۲: "استانداردهای ایزو در حمایت از نوآوری و ارایه راه حل هایی برای چالش های جهانی" با بازنگری پیشرفت ها و جهت گیری و اتخاذ یک راهبرد هماهنگ در زمینه استاندارد سازی خدمات، محقق خواهد شد.

الویت کلیدی ۳: "ظرفیت سازی و افزایش چشمگیر مشارکت کشورهای در حال توسعه".

بهره گیری بهتر از برنامه Twining اعضا و سایر برنامه های آموزشی با هدف ایجاد مشارکتی بهتر، انجام و ارزیابی پروژه هایآزمایشی برای اعضای مکاتبه ای و مشترک برای جلب مشارکت فعال آنان در تدوین حداکثر ۵ استاندارد بین المللی، راهکارهای ایزو برای دستیابی به الویت کلیدی شماره سه می باشد.

الویت کلیدی ۴: "شتاب بخشیدن به فرآیند درگیر نمودن بیشتر ذی نفعان". این هدف از طریق برگزاری کارگاه آموزشی بینالمللی با مضمون استانداردها در خدمت حمایت از سیاست ها و مقررات عمومی براساس دستورالعمل تدوین شده در سال ۲۰۱۴، برگزاری کنفرانس های منطقه ای روسا و هماهنگ کننده های کمیته های فنی ایزو با هدف برقراری ارتباط مستقیم با ذینفعان، روسای 
کمیته های فنی و اعضای هیات مدیره فنی ایزو، کمک به گروه های فنی در هنگام تدوین استانداردها با افزایش نقش برنامه مدیریت ویراستاری (EPM) دبیرخانه مرکزی، راه اندازی "ISO Days" برای تقویت به ایزو در سطح منطقه ای، بهره گیری حداکثر اعضا از مشارکتشان و کمک به آنان در انجام تعهداتشان به عنوان اعضا ایزو، به دست خواهد آمد.

الویت کلیدی ۵: "تسهیل همکاری و شراکت با هدف افزایش وزن اثرگذاری استانداردها" که از 
طریق و ارزیابی راهکارها و نتایج برآمده از همکاری های فنی و قراردادهای کلیدی موجود، اجرایی خواهد شد.

الویت کلیدی ۶: "تحول اساسی در ایزو و فرایندهایش." پیگیری این الویت قرار است از طریق تاسیس گروه کاری ویژه شورا تحت عنوان "فضای آتی تدوین استانداردهای" بازنگری فرآیند انتخاب / انتصاب روسا و دبیران کمیته های فنی و فرعی ایزو به منظور همگن نمودن افراد و سازمان ها با اهداف ایزو، قرار دادن اصل رقابت برای شرکت کنندگان دوره های آموزشی و برگزاری مجمع مشورتی عملکردی تجاری (BPAF)، رونمایی از داشبورد آنلاین جدیدی که برای پایش عملکرد اعضا طراحی شده، انتقال ساختمال مرکزی ایزو به مکانی که برای فرهنگ متنوع حاکم برآن طراحی شده، تدوین یک برنامه داخلی برای وحدت بیشتر اعضا و دبیرخانه مرکزی ایزو، پیگیری شود.

الویت ۷: "درک شفاف ارزش استانداردهای ایزو توسط مشتریان، ذی نفعان و جامعه." تحقق این هدف در گرو تدوین برنامه جدید سیستم های مدیریت استانداردها (MSS) که برای ارتقای آگاهی و معرفی این استاندارد مدیریتی جدید ایزو که به زودی انتشار خواهد یافت و نیز افزایش انتشارات اطلاعات در خصوص چگونگی استقرار و بهره گیری از استانداردهای خاص ایزو، است.

منبع: سایت ایزو

مترجم: کیواندخت پیرمحمدی

pdf الویت های ایزو در سال 2015print الویت های ایزو در سال 2015
share save 171 16 الویت های ایزو در سال 2015

:::::::::: تماس با ما :::::::::: :::::::::: درخواست خدمات :::::::::: :::::::::: خدمات ارزیابی :::::::::: :::::::::: اعتبار دهی ::::::::::


Copyright © 2012, Pajouhesh Industrial Services Processing Co. All Rights Reserved.

شماره نمابر جدید : 42693380 21 98+