افسانه شبح هایلبرون


iec newsیک زن قاتل زنجیره ای که “شبح هایلبرون” نام گرفت، با 40 جرم که 6 مورد از آن ها قتل بوده است، مرتبط تشخیص داده شد. اما در سال 2009 مشخص شد که چنین قاتلی اصلا وجود خارجی ندارد. در ادامه داستان آلودگی DNA و نقش استاندارد ISO 18385 در پزشکی قانونی را می خوانید.
اگر DNA شما روی یک سلاح یا در صحنه جرم پیدا شود، آیا این به معنی گناهکار بودن شماست؟ پس از قتل یک پلیس زن، مشخص شد DNAیافت شده در صحنه جرم، مشابه چیزی است که در صحنه های جرم بسیار دیگری نیز یافت شده است و بدین ترتیب فردی که DNA به او تعلق داشت، قاتل زنجیره ای تمام این جرائم پنداشته شد و «شبح هایلبرون» نام گرفت.
ممکن است با خود فکر کنید که پلیس با در دست داشتن DNA، چرا موفق به پیدا کردن شبح نمی شدند؟ در نهایت متوجه شدند که این DNAروی وسیله نمونه گیری ژنتیک در پزشکی قانونی، پیش از آن که به صحنه جرم برده شود، وجود داشته است.
حال این پرسش مطرح می شود که پزشکی قانونی چگونه می تواند از بروز چنین مسأله ای در آینده جلوگیری نماید. بخشی از این پرسش در استاندارد جدید ایزو نهفته است. استاندارد ISO 18385، به حداقل رساندن ریسک آلودگی DNA انسان در محصولات مورد استفاده در جمع آوری، نگهدای و تحلیل مواد بیولوژیکی برای مقاصد پزشکی قانونی – الزامات، اولین استاندارد بین المللی در دنیا است که به محصولات مورد استفاده در پزشکی قانونی می پردازد. این استاندارد برای نیروی پلیس، آزمایشگاه های پزشکی قانونی و همچنین تولیدکنندگان محصولات جامعه DNAپزشکی قانونی کاربرد دارد. انتظار می رود تا به کار گیری این استاندارد سبب کاهش آلودگی دستگاه های مورد استفاده در پزشکی قانونی شود و از محکومیت افراد بیگناه جلوگیری کند. در مورد شبح هایلبرون، نیروی پلیس طی 8 سال، 2 میلیون یورو و 16000 ساعت زمان صرف کردند و به دنبال یک قاتل خیالی گشتند.
به رغم این مشکلات، توجه به شواهد DNA انسان همچنان یکی از قابل اطمینان ترین روش ها در پزشکی قانونی محسوب می شود، به شرط آن که کلیه الزامات مربوط به آن رعایت شود. اما این مورد و موارد مشابهی که پس از آن کشف شد، نشان داد که حتی بهترین روش ها نیز باید با استانداردهای بین المللی همراه باشند. 
منبع: ایزو
مترجم: مریم صالحی