بازدید کننده محترم، برای نمایش
بهترمتون
و رنگها در  وب سایت از
مرورگرفایرفاکس استفاده
نمائید.
درصورت نیازمی توانیداین
مرورگر
را از آدرس زیر دانلود نمائید.


  • بازدید امروز: 298
  • بازدید دیروز: 2056
  • بازدید هفته: 9348
  • بازدید ماه: 58104
  • بازدید سال: 1339248
  • کل بازدیدها: 3484675

استرس روانی؟

بهبود فشار روانی ناشی از کار در محیط اداری

 استرس رواني؟

آیا در محل کار فشار روانی دارید؟ آیا مانند کنترل خطوط هوایی و رانندگان اتوبوس شغل شما تمرکز دائمی  در محل کار را اقتضا می کند؟ آیا شرایط نوردر محیط کارشما بسیار حائز اهمیت است، مانند کنترل لایه سطح رنگ در صنعت اتومبیل سازی و یا کیفیت بطریهای شیشه ای در صنعت نوشیدنیها؟ آیا  نگرانیهای اجتماعی ازجمله بحران اقتصادی برکار شما  تاثیر گذارند؟

 هرکاری می تواند مولد استرس روحی، روانی باشد. فشار و سختی کار علاوه بر اثرات نامطلوب شخصی، در بعد وسیع برکل سازمان نیز اثرگذارخواهد بود. به همین منظور سازمان ایزو، استاندارد ISO10075، اصول پژوهشی مرتبط با فشار روانی حاصل از کار، را تدوین نموده که متشکل از سه بخش می باشد. هدف از تدوین این استاندارد کمک به کارکنان، کارفرمایان و نمایندگان آنها، سرپرستان و طراحان برای لحاظ نمودن بار روانی حاصل از کار در طراحی سیستم های کاری است.

این استاندارد مشتمل بر سه رویکردپیشنهادی می باشد.

۱- واژه ها و تعاریف عمومی: معرفی واژه های متداول در درک صحیح تر موضوع

۲- اصول طراحی: به تشریح اصول و قواعد برنامه ریزی مورد نیاز برای ممانعت از تاثیرات نامطلوب و بهبود شرایط کاری می پردازد. این بخش وظایف، تجهیزات، محیط کار و سازمان را با نگرش افزایش بار روانی حاصل از کار تشریح می کند و کاهش آن را مدنظر قرار نمی دهد. این قسمت از استاندارد برای طراحان سیستم ها و تجهیزات محل کار، مدیران، نمایندگان کارکنان و تصمیم گیرندگان دستگاههای بهداشتی و ایمنی کاربرد دارد.

۳- اصول و الزامات روشهای سنجش و  ارزیابی بار روانی حاصل ازکار: تمرکز اصلی این بخش بر ابزارهای ارزیابی می باشد.

از آنجایی که روش واحدی برای ارزیابی استرس و یا فشار کاری وجود ندارد، این استاندارد به یک دستورالعمل واحد بسنده کرده و در عوض الزامات کلی هدفمند نمودن، قابلیت اعتماد، اعتبار دهی، حساسیت و تشخیص را در نظر گرفته است.

ابزارهای بسیاری برای سنجش وجود دارند که هرکدام برای هدف و موقعیت متفاوتی طراحی گردیده اند. این بخش از استاندارد ISO10075 اساساً برای کارشناسان پژوهشی، مانند روانشناسان و متخصصین بهداشت کاربردی است. اما اطلاعات بسیار مناسبی برای ارزیابی و سنجش با روانی حاصل از کار را در اختیار مشاغل غیر کارشناسی مانندکارکنان، کارفرمایان، مدیران و طراحان سیستم قرار می دهد.

منبع: مجله ISO Focus+ آوریل ۲۰۱۳  مترجم: فاطمه مزینانی ویراستار: کیواندخت پیرمحمدی

pdf استرس رواني؟print استرس رواني؟
share save 171 16 استرس رواني؟