استاندارد گازهای گلخانه¬ ای در مرحله رای گیری


IEC Newsتغییرات اقلیمی، در راس فهرست دستور کار اغلب سازمانها قرار دارد که نمونه آن برگزاری کنفرانس COP 21 در پاریس در سال جاری است. ایزو با داشتن استانداردهای بین المللی متعدد مانند مجموعه استاندارد ISO 14065 مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای می تواند به سازمان ها کمک کند تا اثرات نامطلوب خود بر محیط زیست را کاهش دهند.  

این وظیفه بر عهده کمیته فنی ISO/ TC 207/SC7 قرار دارد و هدایت آن بر عهده سازمانهای استاندارد چین (SAC) و کانادا (SCC)قرار دارد. این استاندارد هم اینک در مرحله پیش نویس کمیته قرار دارد یعنی کشورهای درگیر موضوع، 2 ماه فرصت خواهند داشت تا رای و پیشنهادات خود را اعلام نمایند. این مرحله زمان مناسبی جهت مشارکت دیگر کشورهای علاقمند در بررسی و اعلام نظر است.    

حوزه های کلیدی تمرکز در استاندارد ISO 14064-1 محاسبه انتشار غیر مستقیم گازهای گلخانه ای و ارتباط میان آن با انرژیهای تجدید پذیر است که حوزه ای بسیار چالش برانگیز می باشد.

استاندارد ISO 14064-2 از استانداردهای مهم در حمایت از پروژه های مختلف مربوط به گازهای گلخانه ای است. بهبود نقش این استاندارد در برقراری ارتباط میان این فعالیتها، به کارآفرینان کمک خواهد کرد تا انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند.

نمایندگان سازمانهای بزرگ و اصلی مانند UNFCCC، WRI، CDP و Gold Standard در این کمیته حضور دارند تا از پوشش کلیه حوزه های مرتبط اطمینان حاصل شود.

زمان بازنگری استاندارد ISO 14064 در آوریل 2016 خاتمه می یابد.

منبع: ایزو

 مترجم: سعید حسنی