استاندارد ایزو ISO 22000


مفهوم ISO 22000:2018 چيست؟

به اختصارات زير توجه كنيد:

 ISO= سازمان جهاني استاندارد سازي

 22000= شماره استاندارد

 2018= سال نشر استاندارد

 

صدور گواهينامه توسط IEC در حوزه زير امكان پذير است:

 EA03 محصولات خوراكي ، نوشيدني ها، دخانيات (تمامي موارد بجز دخانيات)

 EA30 هتل ها و رستوران ها پذيرائي (كترينگ )

 

استیون گبوت (مديريت صدور گواهینامهIECدر اروپا) در اين خصوص عنوان كرد: ” اين موفقيت بسيار بزرگي است واز همه اعضاي تيم كه براي موفقيت آن تلاش كردند تشكر مي كنم. مشتريان ارزيابي شده در اين پروژه پيشاهنگ همگي رضايتمندي كامل خود را ابراز كرده اند ومعتقداند اين استاندارد كه اصطلاحا FTT (( از مزرعه تا میز سرو غذا )) ناميده مي شود براي كسب وكار آنها ارزش افزوده ايجاد كرده است”

 

موسسه اعتبار دهي انگلستان (UKAS) تعداد انگشت شماري را انتخاب كرد تا بعنوان يك گروه پيشاهنگ روي استاندارد ISO 22000 كار كنند. IEC مفتخر است كه عضوي از گروه انتخاب شده بود.

 

هدف اين گروه تعيين الزامات مورد نياز براي صدور گواهينامه بر اساس استاندارد و حصول اطمينان از توانائي موسسات در ارزيابي موثر جهت صدور گواهينامه بود. در نتيجه تلاش اين گروه شركت ها براي نخستين بار مي توانند گواهينامه انطباق با الزامات ISO 22000 تحت اعتبار دهي UKAS دريافت كنند. انتظار مي رود اولين گواهينامه ها در زمان خاتمه كار گروه پيشاهنگ در تابستان 2006 صادر شود.

 

بنابراين ISO 22000 چيست؟

 ISO 22000 مجموعه اي از مقررات است كه شركت ها با رعايت آنها مي توانند سيستم مديريت ایمنی مواد غذايي را در سازمان خود مستقر نمايند. اين سيستم مبتني بر روش هاي موجود 9001ISO و HACCP , است،‌اما بايد توجه داشت كه جاذبه اصلي ISO 22000 آنست كه هدف از تهيه آن استفاده و همگون سازي تمامي استاندارد هاي مواد غذائي موجود بوده است. زمان قابل توجهي صرف مراحل تهيه پيش نويس ومذاكرات اوليه تهيه استاندارد شده است،‌كه نتيجه آن دست يابي به اولين استاندارد جهاني مواد غذايي از مزرعه تا ميز صرف غذا است كه كليه استانداردهاي پيشين مواد غذايي را در خود جمع ويكپارچه نموده است.عامل كليدي موفقيت اين استاندارد قابليت آن در كنترل كليه مراحل زنجيره توليد، فرآورري وعرضه مواد غذائي از محصول برداشتي مزرعه تا فرآوري در كارخانه، انبار و نگهداري، بسته بندي و عرضه محصول نهائي و تمامي اجزاي تشكيل دهنده آن است.

 

ISO 22000 يكي از استانداردهاي خانواده 22000 است و در اين خانواده تعداد زيادي مدارك جديد وبازنگري شده وجود دارد كه هدف آنها كمك به درك بهتر الزامات وبهبود مستمر مدل هاي ایمنی مواد غذائي است.

 

ايزو 22000 :2018 در اصل مبتني بر 3 مدرك كليدي است:

 1- ISO 9000:2018 نظام هاي مديريت كيفيت – مباني و واگان (تغيير يافته براي بهداشت مواد غذايي)

 2- ISO 22000:2018 سيستم هاي ایمنی مواد غذايي، الزامات براي كليه سازمان هاي دخيل در زنجيره توليد وارائه
3- متون پايه ایمنی مواد غذائي تحت عنوان Codex Alimentarius از انتشارات فائو سازمان ملل، WHO سازمان بهداشت جهاني ، رم ، 2001

 

این استاندارد در کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی که به نحوی به محیط زیست در ارتباط هستند و فعالیتهای آنها بر محیط اطراف تاثیر می گذارد قابل اجراء می باشد.

 

چطور مي توان متن استانداردها را تهيه كرد؟

براي خريد استانداردهاي فوق مي توانيد از لينك هاي زير استفاده كنيد:

1. موسسه استاندارد ملي كشور خود را با مراجعه به اين لينك پيدا كنيد واستاندارد را از طريق آنها تهيه كنيد:

www.iso.org/iso/en/aboutiso/isomembers/index.html

2.بطور مستقيم از طريق خود موسسه ايزو اقدام كنيد:
www.iso.org

اطلاعات بيشتر در مورد ايزو 22000 واستانداردهاي هم خانواده آن


براي پيدا كردن اطلاعات بيشتر در خصوص ايزو 22000 واستانداردهاي هم خانواده از لينك هاي زير استفاده كنيد:

1.موسسه اعتباردهي انگلستان (www.ukas.org:(ukas

2.موسسه استاندارد ملي كشور خودتان: www.iso.org/iso/en/aboutiso/isomembers/index.html

3. از طريق موسسه ايزو www.iso.org


برای دریافت خدمات ارزیابی و آموزش بر روی آیکون های زیر کلیک نمائید: