استانداردهاي جديد ايزو عينك هاي آفتابي


 با استانداردهاي جديد ايزو عينك هاي آفتابي فراتر از ظاهري زيبا هستند

آيا شما از آن دسته از افرادي هستيد كه به محض مواجهه با اشعه آفتاب از عينك استفاده مي كنيد يا ترجيح مي دهيد در حالي كه چشمانتان را جمع كرده ايد، به پرتوهاي درخشان آن نگاه كنيد.بسياري از مردم به اهميت حفاظت از چشم ها در برابر آفتاب براي جلوگيري از ابتلا به آب مرواريد، كم سويي چشم، كدري و سرطان پوست و اقف نيستند. اگر شما از آن دسته اشخاص هستيد كه از عينك آفتابي استفاده مي كنيد، چه اندازه از ايمني عينك خود اطمينان داريد؟ پلك هاي ما ظريف و شكننده اند و ممكن است حتي در روزهاي ابري به راحتي با اشعه ماورابنفش آسيب ببينند. عينك هاي آفتابي كه داراي ايمني مناسب نباشند مي توانند بيشتر از كمك ، زيان برسانند. ايزو دو استاندارد جديد براي كمك به صنعت عينك هاي آفتابي منتشر كرده تا آنان را از موثر بودن توليداتشان مطمئن سازد.

كاربرد عمومي

استاندارد اول ISO 1232-1: 2013 حفاظت از چشم و صورت عينك هاي آفتابي و ديگر پوشش هاي چشمي بخش اول، استفاده عمومي از عينك هاي آفتابي

كاربرد اين استاندارد چيست؟ استاندارد ISO 1232-1: 2013 الزاماتي كه توليد كنندگان ملزم به رعايت آنانند نظير كنترل تيز نبودن لبه هاي عينك كه مي توانند موجب صدمه كاربران شده يا كنترل عدم اختلال در ديد كه باعث مي شود افراد قادر به تشخيص چراغ راهنمايي نباشند و نيز درجه حفاظت در برابر اشعه ماورابنفش را فراهم مي سازد.

استاندارد دوم، ISO 1232-2: 2013 تجهيزات حفاظتي شخصي روش آزمون عينك هاي آفتابي، با فراهم آوردن ويژگي ها و دستورالعمل هاي لازم به صنعت مرتبط در هنگام آزمون توليدات كمك كرده و بدين ترتيب بازدهي و قابليت اطمينان محصولات را تضمين مي كند.

اين دو استاندارد با كمك يكديگر، سيستم قدرتمندي را پايه ريزي كرده كه اطمينان بيشتري را براي صنعت عينك هاي آفتابي به ارمغان آورده و از چشم هاي ما محافظت خواهند كرد.

منبع: سايت ايزو

مترجم: كيواندخت پيرمحمدی (ISIRI.org)